REERS

Javne nabavke

Nabavka hibridnih pretvarača za solarnu elektranu RERS-a putem konkurentskog zahtjeva

12.02.2024.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2024. godine

01.02.2024.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu tokom 2024. godine

01.02.2024.

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge za potrebe Regulatorne komisije u 2024. godini

01.02.2024.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku poštanskih usluga za 2024. godinu

05.12.2023.

Konkurentski zahtjev za nabavku električne energije

05.12.2023.

Nabavka usluge osiguranja (osiguranje radnika, imovine i opreme, te kombinovanog osiguranja putničkih motornih vozila RERS-a)

14.11.2023.

Nabavka usluge održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem RERS-a pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja

15.09.2023.

Obavještenje o nabavci goriva za putnička motorna vozila Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske

25.05.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge restorana za potrebe Regulatorne komisije u 2023. godini

25.05.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu tokom 2023. godine

25.05.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2023. godine

25.05.2023.

Konkurentski zahtjev za nabavku električne energije

12.12.2022.

Nabavka usluge osiguranja (osiguranje radnika, imovine i opreme, te kombinovanog osiguranja putničkih motornih vozila RERS-a)

12.12.2022.

Nabavka usluge održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem RERS-a pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja

19.08.2022.

Nabavka usluge oglašavanja u dnevnim novinama dostupnim na cijeloj teritoriji Republike Srpske

11.08.2022.

Nabavka usluge preventivnog fizičkog obezbjeđenja poslovne zgrade Regulatorne komisije

14.02.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu tokom 2022. godine

31.01.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2022. godine

28.01.2022.

Nabavka samostojećeg mrežnog kopir aparata

03.12.2021.
Copyright © 2024