REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање и трговину електричном енергијом, „Renewable Energy Solutions BH” д.о.о.

28.06.2022.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – ЗЕВ „РАЧАНСКА 65” у Бијељини

27.06.2022.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Миралем Мујагић

27.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Тесла 4”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 10”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 9”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 8”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 7”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 6”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 5”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 4”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 3”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 3”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 2”

24.06.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Батковићи 1”

24.06.2022.

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „ТЕСЛА 4”

24.06.2022.

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „Батковићи 10”

23.06.2022.

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „Батковићи 9”

23.06.2022.

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „Батковићи 8”

23.06.2022.

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „Батковићи 7”

23.06.2022.
Copyright © 2022