REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

22.02.2021.

Закључак о рјешавању спора – Јурошевић Миладин, Зворник

22.02.2021.

Закључак о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 10“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 9“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 8“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 7“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 6“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 5“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 4“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 3“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 2“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 1“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 10“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 9“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 8“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 7“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 6“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 5“

19.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „ХС 4“

19.02.2021.
Copyright © 2021