REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ETMax“ д.о.о. Бања Лука

23.05.2022.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 8“

23.05.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕТМах 4“

23.05.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕТМах 3“

23.05.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Луг 9“

23.05.2022.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса

20.05.2022.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о јавном снабдијевању природним гасом

20.05.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ППА“ д.о.о. Бања Лука

20.05.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука

19.05.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

19.05.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

18.05.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „ENERGY FINANCING TEAM“ д.о.о. Билећа

13.05.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Јабланица“

21.04.2022.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења природног гаса

21.04.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

21.04.2022.

Закључак о рјешавању спора – Поповић Анђелка, Бања Лука

19.04.2022.

Закључак о рјешавању спора – Ћетојевић Роса, Бања Лука

19.04.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

13.04.2022.

Рјешење о одбијању захтјева за продужење права на подстицај – МХЕ „Котор Варош“

12.04.2022.
Copyright © 2022