REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора: Гагула Фрањо, Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – „Marinković commerce“ д.о.о. Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ђаковић Славица, Прњавор

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – Полић Бранко, Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – „МИБ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Рогатица

26.03.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Клобучарица“

26.03.2020.

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

19.03.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Клобучарица“

17.03.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

16.03.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу МХЕ „Главица“

13.03.2020.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај – СЕ „Будисавље“

12.03.2020.

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „МТЕЛ ТКЦ ТРЕБИЊЕ“

12.03.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Миљацка“

12.03.2020.

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Будисавље“

12.03.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској – „САРАЈЕВО ГАС“ а.д. Источно Сарајево

04.03.2020.

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

03.03.2020.

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период од 01.01.2020.-31.03.2020. године

27.02.2020.

Закључак о исправци рјешења – МХЕ „БК2“

24.02.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

18.02.2020.
Copyright © 2020