REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању сертификата за МСЕ „Сунце 1“

10.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за МСЕ „Билећанка 2“

10.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за МСЕ „Билећанка 1“

10.12.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

06.12.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – „ЕЛЕКТРОКРАЈИНА“ а.д. Бања Лука

06.12.2019.

Закључак о одржавању опште расправе – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

06.12.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – „ТЕА ПРОМЕСА“ д.о.о. Бања Лука

06.12.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мишић Зоран, Бијељина

29.11.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ступар Милка, Бања Лука

29.11.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Жуљ Марина, Бања Лука

29.11.2019.

Рјешење о измјени и допуни дозволе за изградњу – ХЕ „Улог“

29.11.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Сунце 1“

15.11.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Пастир Драган, Бања Лука

30.10.2019.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Стојнић Мирко, Бања Лука

30.10.2019.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Сунце 1“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Котор Варош“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тркља 2“

29.10.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тркља 1“

29.10.2019.
Copyright © 2019