REERS

Одлуке и закључци

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.

02.06.2023.

Закључак о обустављању поступка за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „До“

02.06.2023.

Закључак о рјешавању спора – Бранислав Радиновић, Градишка

22.05.2023.

Закључак о одржавању формалне расправе – „ДУГА КОМЕРЦ“ д.о.о. Соколац

22.05.2023.

Закључак о рјешавању спора – Драган Вучић, Бања Лука

22.05.2023.

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Клобучарица“

22.05.2023.

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Чемерно“

22.05.2023.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Батковићи 7“

19.05.2023.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Озон 1“

19.05.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ

19.05.2023.

Закључак о рјешавању спора – Здравко Крнетић, Залужани

27.04.2023.

Закључак о рјешавању спора – Саша Марјановић, Бања Лука

27.04.2023.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „SWISS INŽENJERING“ д.о.о. Требиње

27.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Озон 1“

26.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Батковићи 7“

26.04.2023.

 Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

26.04.2023.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

26.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 5“

26.04.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 4“

26.04.2023.

Рјешење о укидању Рјешења о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука

26.04.2023.
Copyright © 2023