REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ“ Зворник

04.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Кременовић Душко, Бања Лука

29.04.2021.

Закључак о рјешавању спора – Горан Чолић, Бања Лука

29.04.2021.

Закључак о одбацивању Захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – СЕ „MTEL TKC TREBINJE“

29.04.2021.

Закључак о рјешавању спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

29.04.2021.

Рјешење о измјени рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне енергије – Биогасна електрана „BUFFALO ENERGY GOLD – MG“

29.04.2021.

Закључак о рјешавању спора – Васкрсија Тошић, Прњавор

29.04.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Медош“

29.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Продукт 1”

12.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Бела 1”

12.04.2021.

Рјешење о одобрењу дјелимичног права на подстицај за производњу у МСЕ „Озон 4”

12.04.2021.

Закључак о одржавању формалне расправе – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука

09.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Продукт 1”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „XT Solar 2”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „XT Solar 1”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Бела 1”

08.04.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Озон 4”

08.04.2021.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Елта Кабел д.о.о. Добој

02.04.2021.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирослав Ћопић, Бања Лука

02.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у Малој соларној електрани „Озон 3“

01.04.2021.
Copyright © 2021