REERS

Одлуке и закључци

Закључак о давању сагласности на Правилнике о условима за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу РС

04.12.2023.

Рјешење о давању сагласности на Правилнике о условима за прикључење електрана на електродистрибутивну мрежу РС

04.12.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФСЕ „Солар Прибој 3“

04.12.2023.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – ФСЕ „Солар Прибој 2“

04.12.2023.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „САС“ д.о.о. Прибој

04.12.2023.

Закључак о одржавању формалне расправе – Хостел „Арт“, Градишка

01.12.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „Станишић“ д.о.о. Пале

30.11.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ТЕП д.о.о. Источно Ново Сарајево

30.11.2023.

Закључак о о покретању поступка одузимања Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука

29.11.2023.

Рјешење о давању сагласности на План развоја транспортног система природног гаса – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

13.11.2023.

Закључак о спајању захтјева за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу оператора дистрибутивног система у РС

13.11.2023.

Закључак о одбацивању Захтјева оператора дистрибутивних система у РС за одобрење накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу

13.11.2023.

Закључак о јавном разматрању – Правилник о аукцијама

10.11.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ

10.11.2023.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „САС“ д.о.о. Прибој

10.11.2023.

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Иломска“

30.10.2023.

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Дивич“

30.10.2023.

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Студена 2“

30.10.2023.

Рјешење о усвајању захтјева за покретање поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Студена“

30.10.2023.

Закључак о рјешавању спора – Милошевић Борис, Приједор

27.10.2023.
Copyright © 2023