REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и Мишљење 02/20 Секретаријата Енергетске заједнице – Цертификација Гас Промета

23.11.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

19.11.2020.

Рјешење о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

19.11.2020.

Закључак о обустављању поступка рјешавања спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

19.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – „Knežević CO“ д.о.о. Бања Лука

19.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – Недимовић Зоран, Бања Лука

19.11.2020.

Рјешење о издавању сертификата за Малу соларну електрану „Херц 2”

16.11.2020.

Рјешење о издавању сертификата за Малу соларну електрану „Херц 1”

16.11.2020.

Рјешење о издавању сертификата за Малу соларну електрану „ИНОКС”

16.11.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Будисавље 2“

13.11.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „SEECO 3“

13.11.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „SEECO 2“

13.11.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „SEECO 1“

13.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – Живковић Вера, Бања Лука

12.11.2020.

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Голеш“

10.11.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – СЕ Дом здравља „Свети Лука“

10.11.2020.

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „GRAND TRADE“ д.о.о. Бања Лука

06.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

06.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – Јовановић Вељко, Градишка

23.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 3“

23.10.2020.
Copyright © 2020