REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Жираја II“

22.07.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања прироним гасом – „ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука

22.07.2021.

Закључак о обустављању поступка по захтјевима за одобрење прелиминарног права на подстицај – Соларна фотонапонска електрана „Берковићи 1“ – „Берковићи 14“

19.07.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Хотовље“

16.07.2021.

Рјешење о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода – „Рафинерија нафте Брод“ А.Д.

16.07.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – СФЕ „Текстил Дијана“

16.07.2021.

Закључак о одобрењу прелиминарног права на подстицај – Фотонапонска електрана „Тули 1“, „Тули 2“, „Тули 3“ и „Тули 4 „

16.07.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – Фотонапонска електрана „Тули 1“, „Тули 2“, „Тули 3“ и „Тули 4“

16.07.2021.

Закључак о рјешавању спора – Марија Кнежевић, Бања Лука

16.07.2021.

Закључак о рјешавању спора – Куљанин Џевад, Бања Лука

16.07.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Соларна електрана Дом здравља „Свети Лука“ Билећа

15.07.2021.

Закључак о рјешавању спора – Марија Девић, Теслић

24.06.2021.

Измјене и допуне Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

24.06.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кућна турбина“

24.06.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Голубача“

24.06.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Ситонија“

24.06.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Кућна турбина“

24.06.2021.

Рјешење о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Бочац 2“

23.06.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о издавању дозвола

21.06.2021.

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања електричном енергијом

18.06.2021.
Copyright © 2021