REERS

Природни гас

1. „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-235-04-2/02-1/14 Рјешење:
01-235-3/14/Р-88-219 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 10 година


2. А.Д. „Зворник стан“ Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16, 75400 Зворник
Дозвола:
01-220-04-2/07-2/19 Рјешење:
01-220-10/19/Р-119-182 Датум почетка: 31.07.2019.
Период важења: 15 година

1. „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево
Сједиште: Николе Тесле 55 71123 Лукавица
Дозвола:
01-237-04-2/04-1/14 Рјешење:
01-237-3/14/Р-88-221 Датум почетка: 31.07.2014.
Период важења: 10 година


2. А.Д. „Зворник стан“ Зворник
Сједиште: Ул. Светог Саве 3-16, 75400 Зворник
Дозвола:
01-219-04-2/09-2/19 Рјешење:
01-219-6/19/Р-119-183 Датум почетка: 31.07.2019.
Период важења: 5 година


3. БИЈЕЉИНА-ГАС д.о.о. Бијељина
Сједиште: Карађорђева бр. 29, Бијељина
Дозвола:
01-496-04-2/11/12 Рјешење:
01-496-16-/11 Датум доношења рјешења о измјенама или допунама, преносу или повлачењу дозволе:
01-259-9/13/R-65-99 Датум почетка: 26.01.2012.
Период важења: 10 година


4. ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића 2, Бања Лука
Дозвола:
01-25-04-2/12/14 Рјешење:
01-25-8/14/Р-79-42 Датум почетка: 26.02.2014.
Период важења: 10 година


5. Друштво са ограниченом одговорношћу „CNG ENERGY“ Бања Лука
Сједиште: Веселина Маслеше бр. 11, Бања Лука
Дозвола:
01-321-04-2/15/15 Рјешење:
01-321-9/15/Р-110-121 Датум почетка: 24.06.2015.
Период важења: 10 година


6. „ПРВО ГАСНО ДРУШТВО“ д.о.о. Зворник
Сједиште: Светог Саве 62, Зворник
Дозвола:
01-146-04-2/16/17 Рјешење:
01-146-14/17/Р-44-99 Датум почетка: 28.04.2017.
Период важења: 10 година


7. „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод
Сједиште: Светог Саве бр. 106, Брод
Дозвола: 01-422-04-2/18/21
Рјешење: 01-422-11/20/Р-174-151
Датум почетка: 25.03.2021.
Период важења: 2 године


8. „ОПТИМА Група“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Краља Алфонса XIII број 37а
Дозвола: 01-333-04-2/19/21
Рјешење: 01-333-9/21/Р-10-282
Датум почетка: 19.08.2021.
Период важења: 2 године

1. „ГАС-ПРОМЕТ“ а.д. Пале
Сједиште: Бошка Југовића 18
Дозвола:
01-450-04-2/17/21 Рјешење:
01-450-13/20/Р-170-66 Датум почетка: 04.03.2021.
Период важења: 15 година


 

1. ГАС ПРОМЕТ а.д. Источно Сарајево – Пале
Сједиште: Српских ратника 24, 71420 Пале
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Дозвола:
01-1052-04-2/10/10
Рјешење:
01-253-6/14/Р-85-162 Датум почетка: 25.02.2010

Copyright © 2021