REERS

Извјештаји o раду и регулаторни извјештаји

Извјештај о раду РЕРС-а за 2022. годину (ћирилица)

Извјештај о раду РЕРС-а за 2022. годину (латиница)

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2022. годину (Службени гласник РС, бр. 90/23)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2022. годину

Извјештај о раду РЕРС-а за 2021. годину (ћирилица)

Извјештај о раду РЕРС-а за 2021. годину (латиница)

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду за 2021. годину (Службени гласник РС, број 34/23)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2021. годину (Прилог уз Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2021. годину (ћирилица)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2021. годину (Прилог уз Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2021. годину (латиница)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2020. годину (ћирилица)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2020. годину (латиница)

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2020. годину (Службени гласник РС, број 94/21)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2020. годину (Прилог уз Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2020. годину, ћирилица)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2020. годину (Прилог уз Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2020. годину, латиница)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2019. годину (ћирилица)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2019. годину (латиница)

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2019. годину (Службени гласник РС, број 100/20)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2019. годину (Прилог уз Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2019. годину, ћирилица)

Регулаторни извјештај о тржишту електричне енергије, природног гаса и нафте и деривата нафте у Републици Српској за 2019. годину (Прилог уз Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2019. годину, латиница)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2018. годину (ћирилица)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2018. годину (латиница)

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2018. годину (Службени гласник РС, број 88/19)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2017. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 16/19)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2016. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању извјештаја о раду Регулаторне комисије за 2016. годину (Службени гласник РС, бр. 73/17)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2015. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2015. годину (Службени гласник РС, бр. 92/16)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2014. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2014. годину (Службени гласник РС бр. 82/15)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2013. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2013. годину (Службени гласник РС бр. 63/14)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2012. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2012. годину (Службени гласник РС бр. 85/13)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2011. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2011. годину (Службени гласник РС бр. 56/12)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2010. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2010. годину (Службени гласник РС бр. 65/11)

Извјештај о раду Регулаторне комисије за 2009. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2009. годину (Службени гласник РС бр. 92/10)

Извјештај о раду РЕРС-а за 2008. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2008. годину

Извјештај о раду Регулатора за 2007. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕРС-а за 2007. годину

Извјештај о раду Регулатора за 2006. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја Регулатора за 2006. годину (Службени гласник РС бр. 85/07)

Извјештај о раду Регулатора за 2005. годину

Закључак Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду Регулатора за 2005 годину (Службени гласник РС бр. 123/06)

Извјештај о раду Регулатора за 2004. годину

Одлука Народне скупштине о усвајању Извјештаја о раду РЕЕРС за 2004. (Службени гласник РС бр. 108/05)

Copyright © 2024