REERS

Позив за достављање понуда за услуге ресторана за потребе Регулаторне комисије у 2023. години

25.05.2023.

Јавни позив број 01-50-2/23

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
55310000-6 (услуге послуживања у ресторанима)

Copyright © 2024