REERS

Прописи из области обновљивих извора енергије

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије

Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије (Службени гласник РС, бр. 102/23 и 2/24)

Прилози уз правилник:

Образац захтјева за одобрење права на подстицај

Образац захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај

Прилог уз Правилник_Изјава 1

Прилог уз Правилник_Изјава 2

Образац захтјева за одобрење трошкова за рад оператора система подстицаја


Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије 

Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије (Службени гласник РС, бр. 70/23)

Прилози уз Правилник:

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење ОИЕ произвођач (OB.SPP.04.01.)

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење купац произвођач (OB.SPP.04.02.)

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење ЗОЕ(OB.SPP.04.03.)

Захтјев за продужење сертификата за производно постројење (OB.SPP.04.04.)

Захтјев за пренос сертификата за производно постројење (OB.SPP.04.05.)

Захтјев за измјену сертификата за производно постројење (OB.SPP.04.06.)


Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије

Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије (Службени гласник Републике Српске, број 1/14)

Прилози уз Правилник:

Образац захтјева за почетак поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за издвање гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за преношење гаранција о поријеклу електричне енергије


Правилник о аукцијама

Правилник о аукцијама (Службени гласник РС бр. 1/24)

ОДЛУКЕ

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије (Службени гласник 13/14)

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора, јул 2022.

Сагласност на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ, август 2022.

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији, децембар 2021. године

Сагласност на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији, март 2020. године

Сагласност Владе на Одлуку о висини гарантовананих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији од 6. јуна 2019. године

Сагласност на Одлуку o висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији од 6. јуна 2019. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 1. јуна 2018. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији од 1. јуна 2018. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 15. априла 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 29. јануара 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. јула 2014. године

Рјешење Владе Републике Српске од давању сагласности на Одлуку Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о висини гарантовних откупнин цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 4. септембра 2014. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 3. јула 2013. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године


Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије, новембар 2022. године(Сл. гласник РС, бр. 127/22)

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 9. новембра 2018. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 29. новембар 2018. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2017. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. октобар 2017. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. новембар 2016. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, 25. новембар 2016. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 22. јануара 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године

Рјешење Владе РС о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 27. новембра 2014. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године


 

Copyright © 2024