REERS

Нацрти докумената

Нацрти одлука

Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Информација уз Нацрт Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији


Нацрти правилника

Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Образложење уз Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом


Нацрти дозвола

Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“

Нацрт дозволе за дистрибуцију и управљања дистрибутивним системом природног гаса – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“

Нацрт дозволе за изградњу – МХЕ „Миљацка“


Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом – Радно-консултативни материјал

Прилог 1 – Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог 2 – Преглед Правилника о извјештавању и „рокова“ у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања

Copyright © 2019