REERS

Нацрти докумената

Нацрти одлука


Нацрти правилника

Нацрт Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса, мај 2022. године

Нацрт Правилника о јавном снабдијевању природним гасом, мај 2022. година

Нацрт Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења природног гаса

Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом


Нацрти дозвола

 

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука

Прилози 1 – 6

Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – ENERGY FINANCING TEAM д.о.о. Билећа

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електирчне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука

Прилози 1 – 14

 

Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом – Радно-консултативни материјал

Прилог 1 – Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог 2 – Преглед Правилника о извјештавању и „рокова“ у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања

 

Copyright © 2022