REERS

Нацрти докумената

Нацрти одлука

 


Нацрти правилника

Нацрт Измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Образложење уз Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Нацрт Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

Образложење уз Нацрт Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

Образложење уз Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом


Нацрти дозвола

Нацрт Рјешења о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода – А.Д. Рафинерија нафте Брод

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ Бочац 2 и МХЕ Кућна турбина

Нацрт рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ Бочац 2


Стандарди квалитета снабдијевања електричном енергијом

Регулисање квалитета снабдијевања електричном енергијом – Радно-консултативни материјал

Прилог 1 – Преглед квалитета снабдијевања електричном енергијом

Прилог 2 – Преглед Правилника о извјештавању и „рокова“ у Општим условима са аспекта регулисања квалитета снабдијевања

Copyright © 2021