REERS

Набавка хибридних претварача за соларну електрану РЕРС-а путем конкурентског захтјева

12.02.2024.

Набавка, монтажа и програмирање хибридних претварача за соларну електрану Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 31155000-7 (инвертери)

Обавјештење о јавној набавци број: 837-7-1-35-3-14/24

Copyright © 2024