REERS

Обрасци

Обрасци за покретање тарифног поступка

 Захтјев за одобрење тарифних ставова за јавно снабдијевање

Захтјев за одобрење цијена на прагу електране (2015).

Захтјев за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система

Захтјев за одобрење накнаде за прикључење


Обрасци за издавање дозвола

Захтјев за производњу електричне енергије

Табела 1 – Општи технички и енергетски параметри хидроелектране

Табела 2 – Општи технички и енергетски параметри термоелектране

Табела 3 – Општи технички и енергетски параметри вјетроелектране

Табела 4 – Општи технички и енергетски параметри соларне електране

Табела 5 – Општи технички и енергетски параметри електране

Захтјев за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом електричне енергије

Захтјев за дистрибуцију и управљање затвореним дистрибутивним системом електричне енергије

Захтјев за снабдијевање и трговину електричном енергијом

Захтјев за измјену дозволе

Захтјев за одузимање дозволе

Изјава о прихватању висине и распореда уплате регулаторне накнаде

Изјава о тачности и вјеродостојности достављених података


Обрасци уз Правилник о издавању сертификата

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење ОИЕ произвођач(OB.SPP.04.01.)

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење купац-произвођач (OB.SPP.04.02.)

Захтјев за издавање сертификата за производно постројење ЗОЕ (OB.SPP.04.03.)

Захтјев за продужење сертификата за производно постројење (OB.SPP.04.04.)

Захтјев за пренос сертификата за производно постројење (OB.SPP.04.05.)

Захтјев за измјену сертификата за производно постројење (OB.SPP.04.06.)

 


Обрасци уз Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора електричне енергије

Образац захтјева за одобрење права на подстицај

Образац захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај

Прилог уз Правилник_Изјава 1

Прилог уз Правилник_Изјава 2

Образац захтјева за одобрење трошкова за рад оператора система подстицаја


Обрасци уз Правилник о издавању гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за почетак поступка издавања гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије

Образац захтјева за преношење гаранција о поријеклу електричне енергије

Обрасци за покретање тарифног поступка

Технички обрасци за транспорт природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за транспорт природног гаса

Технички обрасци за управљање системом за транспорт природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за управљање системом за транспорт природног гаса

Технички обрасци за дистрибуцију природног гаса

Финансијски и помоћни обрасци за дистрибуцију природног гаса

Технички обрасци за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Финансијски и помоћни обрасци за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Технички обрасци за трговину и снабдијевање природним гасом


Обрасци за издавање дозвола

Захтјев за издавање дозволе за производњу природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за складиштење и управљање системом за складиштење природног гаса

Захтјев за издавање дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом

Захтјев за издавање дозволе за управљање постројењем за утечњени природни гас

Захтјев за издавање дозволе за управљање постројењем за компримовани природни гас

Захтјев за измјену дозволе

Захтјев за одузимање дозволе

Изјава о прихватању висине и распореда уплате регулаторне накнаде

Изјава о тачности и вјеродостојности достављених података

 

 


Обрасци за цертификацију оператeра транспортног система природног гаса

Захтјев за цертификацију оператeра транспортног система природног гаса – ВЛАСНИЧНО РАЗДВАЈАЊЕ

Захтјев за цертификацију – НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТEР СИСТЕМА природног гаса

Захтјев за цертификацију – НЕЗАВИСНИ ОПЕРАТEР ТРАНСПОРТА природног гаса


Обрасци за изградњу директног гасовода

Захтјев за издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода

Обрасци Правилника о извјештавању

Oбрасци за електричну енергију

Обрасци за техничке и финансијске податке за производњу електричне енергије

Обрасци за техничке и финансијске податке за дистрибуцију електричне енергије

Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

Обрасци за оператора система подстицаја

Обрасци за мале и сертификоване произвођаче електричне енергије


Обрасци за природни гас

Обрасци за техничке и финансијске податке за транспорт природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање системом за транспорт природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за управљање дистрибуцијом и системом за дистрибуцију природног гаса

Обрасци за техничке и финансијске податке за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Обрасци за техничке податке за трговину и снабдијевање природним гасом


Обрасци за нафту и деривате нафте

Обрасци за извјештавање од стране корисника дозвола у сектору нафте и деривата нафте

Copyright © 2024