REERS

Позив за достављање понуда за угоститељске услуге за потребе Регулаторне комисије у 2024. години

01.02.2024.

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
55310000-6 (услуге послуживања у ресторанима)

Јавни позив број 01-40-2/24

Copyright © 2024