REERS

Електрична енергија

1. МХ “ЕРС“ а.д. Требиње
“Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сједиште: Вишеград, Незуци бр. 42
Дозвола:
01-446-04-1/01-2/13 Рјешење:
01-446-11/13/Р-74-241 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


2. МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр. 2
Дозвола:
01-478-04-1/03-2/13 Рјешење:
01-478-11/13/Р-74-240 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


3. ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука
Сједиште: Јована Дучића 49
Дозвола:
01-199-04-1/33-2/14
Рјешење:
01-199-12/14/Р-87-203 Датум почетка: 11.07.2014
Период важења: 10 година


4. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола: (МХЕ Новаковићи)
01-385-04-1/43-1/14 Рјешење:
01-385-11/14/Р-95-300 Датум почетка: 30.11.2014.
Период важења: 10 година


5. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају ел. енергије и трговину „ХИДРОИНВЕСТ“
Сједиште: Сердар Јанка бр. 21
Дозвола: (МХЕ Устипрача)
01-362-04-1/61-1/17 Рјешење:
01-362-17/17/Р-59-233 Датум почетка: 16.10.2017.
Период важења: 10 година


6. ЗП “РиТЕ УГЉЕВИК“ А.Д. Угљевик
Сједиште: Угљевик
Дозвола:
01-448-04-1/04-3/17 Рјешење:
01-448-11/17/Р-66-294 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 7 година


7. МХ ЕРС – Требиње ЗП РиТЕ Гацко А.Д. Гацко
Сједиште: Гацко, Грачаница бб
Дозвола:
01-443-04-1/05-3/17 Рјешење:
01-443-11/17/Р-66-295 Датум почетка: 28.12.2017
Период важења: 7 година


8. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола: (МХЕ Запеће)
01-478-04-1/63-1/18 Рјешење:
01-478-13/17/Р-67-4 Датум почетка: 22.01.2018.
Период важења: 10 година


9. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари
Сједиште: Станари бб
Дозвола:
01-302-04-1/67-1/18 Рјешење:
01-302-13/18/P-92-216
Датум почетка: 16.09.2018.
Период важења: 10 година


10. Друштво са ограниченом одговорношћу „СТРАЈКО“ д.о.о. Требиње
Сједиште: До бб
Дозвола:
01-320-04-1/68-1/18 Рјешење:
01-320-14/18/P-93-225 Датум почетка: 06.10.2018.
Период важења: 10 година


11. „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука
Сједиште: Улица Књаза Милоша бб
Дозвола:
01-14-04-1/72-1/19 Рјешење:
01-14-14/19-Р-109-77 Датум почетка: 13.04.2019.
Период важења: 10 година


12. Друштво са ограниченом одговорношћу „ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ Теслић
Сједиште: Бранка Радичевић бр. 1
Дозвола: (МХЕ Јелеч)
01-457-04-1/78-1/20 Рјешење:
01-457-10/19/Р-138-43
Датум почетка: 02.03.2020.
Период важења: 10 година


13. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину „ХИДРОИНВЕСТ“
Сједиште: Дуб бб, Рогатица
Дозвола: (МХЕ Дуб)
01-159-04-1/79-1/20
Рјешење:
01-159-8/20/Р-144-112
Датум почетка: 01.06.2020.
Период важења: до 16.10.2027.


14. „EХE“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска, бр. 1ц
Дозвола (МХЕ Медна): 01-173-04-1/80-1/20
Рјешење: 01-173-9/20/Р-145-125
Датум почетка: 07.06.2020.
Период важења: до 22.01.2028.


15. Друштво са ограниченом одговорношћу „Обновљиви извори електричне енергије Богатићи и Месићи“ Пале
Сједиште: Ул. Николе Тесле број 12
Дозвола:

01-688-04-1/89/22
Прилози 1 – 2
Рјешење:
01-688-9/21/Р-30-82
Датум почетка: 17.03.2022.
Период важења: седам година


16. „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи
Сједиште: Улица Николе Пашића бр. 28
Дозвола:
01-551-04-1/90/22
Прилози 1 – 4

Рјешење:
01-551-8/21/Р-30-83

Датум почетка: 17.03.2022.
Период важења: пет година


17. Друштво са ограниченом одговорношћу „ZEMX“ Сребреница
Сједиште: Улица Николе Пашића бр. 28
Дозвола:
01-653-04-1/91/22
Прилози 1 – 2
Рјешење:
01-653-8/21/Р-31-94

Датум почетка: 31.03.2022.
Период важења: пет година


18. Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о. Шипово
Сједиште: Лубово бб, Шипово
Дозвола:
01-151-04-1/85-1/22

Прилог

Рјешење:
01-151-8/22/Р-34-139

Датум почетка: 14.05.2022.
Период важења: 10 година


19. “MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Булевар војводе Степе Степановића број 181 Б
Дозвола:
01-597-04-1/92/22

Прилог

Рјешење:
01-597-10/21/Р-34-138

Датум почетка: 13.05.2022.
Период важења: двије године


20.“ETMax“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге
Сједиште: Рамићи – Пословна зона бб, Бања Лука
Дозвола:
01-164-04-1/93/22

Прилози 1-14

Рјешење: 01-164-8/22/Р-35-146

Рјешење о измјени дозволе: 01-164-16/22/Р-39-197
01-164-27/22/Р-52-359
01-191-8/23/Р-67-75

Датум почетка: 19.05.2022.
Период важења: пет година


21.“ППА“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Гундулићева број 86, Бања Лукa
Дозвола:
01-219-04-1/94/22

Прилози 1-6

Рјешење:

01-219-9/22/Р-37-170

Датум почетка: 09.06.2022.
Период важења: пет година


22.“ECO ENERGY“ друштво са ограниченом одговорношћу Требиње
Сједиште: Улица Мелентија Перовића бб, Требиње
Дозвола:

01-364-04-1/98/22

Прилози 1-24

Рјешење:

01-364-6/22/Р-47-272

Датум почетка: 01.09.2022.
Период важења: пет година


23.“DELASO“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Улица Светог Саве 87/А
Дозвола:
01-234-04-1/99/22

Прилог

Рјешење:

01-234-19/22/Р-50-344

Датум почетка: 22.09.2022.
Период важења: двије године


24.“ОИЕ“ д.о.о. Зворник
Сједиште: Каракај бб
Дозвола:
01-399-04-1/101/22
Прилози 1-2

Рјешење:

01-399-7/22/Р-56-414

Датум почетка: 17.11.2022.
Период важења: седам године


25. Друштво са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Сједиште: Улица Николе Тесле број 12, Пале
Дозвола:
01-518-04-1/86-1/22
Прилог уз Дозволу
Рјешење:
01-518-8/22/Р-60-475
Датум почетка: 30.12.2022.
Период важења: десет година


26. МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ АД Мркоњић Град
Сједиште: Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр. 13
Дозвола: 01-550-04-1/02-3/22
Прилози уз Дозволу

Рјешење:01-550-8/22/Р-58-448
Датум почетка: 31.12.2022.
Период важења: до 28.12.2026. године


27. Друштвo с ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић
Сједиште: Бранка Радичевић бр. 1
Дозвола: 01-516-04-1/73-2/22

Прилози уз Дозволу
Рјешење:
01-516-8/22/Р-60-476

Датум почетка: 31.12.2022.
Период важења: до 29.06.2029.


28. „Таубингер електрик“ д.о.о. Фоча
Сједиште: Светосавска бб, Фоча
Дозвола:01-2-04-1/39-2/23
Прилог уз Дозволу

Рјешење:01-2-8/23/Р-65-46
Датум почетка: 01.04.2023.
Период важења: 12 година


29. „SWISS INŽENJERING“ д.о.о. Требиње
Сједиште: Улица Јована Рашковића бб, Требиње
Дозвола:01-76-04-1/103/23
Прилог

Рјешење:01-76-8/23/Р-67-73
Датум почетка: 25.04.2023.
Период важења: 5 година

1. MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Сједиште: Добој, Николе Пашића 77
Дозвола:
01-430-04-1/08-2/14 Рјешење:
01-430-11/14/Р-99-353 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


2. МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Мајевичка 97
Дозвола:
01-425-04-1/11-2/14 Рјешење:
01-425-14/14/Р-99-352 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


3. Мjешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука
Сједиште: Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95
Дозвола:
01-351-04-1/10-3/19 Рјешење:
01-351-9/19/Р-131-304 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година


4. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Сједиште: Пале, Николе Тесле 12
Дозвола:
01-347-04-1/12-3/19 Рјешење:
01-347-8/19/Р-131-302 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година


5. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Јована Рашковића 6
Дозвола:
01-349-04-1/09-3/19 Рјешење:

01-349-7/19/Р-131-303 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година

1. „Energy Financing Team“ д.о.о. Билећа
Сједиште: Билећа, Српске војске 9
Дозвола:01-173-04-1/19-4/22
Рјешење:01-173-8/22/Р-37-169
Датум почетка: 17.06.2022.
Период важења: 5 годинa


2. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Степе Степановића бб
Дозвола:01-490-04-1/18-4/21
Рјешење: 01-490-10/21/Р-22-438
Датум почетка: 28.12.2021.
Период важења: 5 годинa


3. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“
Сједиште: Станари бб
Дозвола:01-343-04-1/60-2/22
Рјешење:01-343-9/22/Р-48-301
Датум почетка: 24.09.2022.
Период важења: 5 година


4. „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.
Сједиште: Мише Ступара број 4, Бања Лука
Дозвола: 01-249-04-1/95/22

Рјешење: 01-249-12/22/Р-41-224

Датум почетка: 28.06.2022.
Период важења: 1 година


5. „MEDOŠ ONE“ д.о.о.
Сједиште: Булевар војводе Степе Степановића број 181 Б
Дозвола: 01-284-04-1/96/22

Рјешење: 01-284-8/22/Р-42-228

Датум почетка: 07.07.2022.
Период важења: 2 године


6. Друштво са ограниченом одговорношћу “ELING TRADE“ Теслић
Сједиште: Светог Саве број 87/А
Дозвола:01-241-04-1/97/22

Рјешење:01-241-8/22/Р-46-266

Датум почетка: 18.08.2022.
Период важења: 1 година


7. “TEC“ д.о.о.
Сједиште: Бранка Радичевића бб
Дозвола:01-462-04-1/100/22

Рјешење:01-462-8/22/Р-50-345

Датум почетка: 22.09.2022.
Период важења: 1 година


8. “WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Видовданска бб
Дозвола:01-463-04-1/102/22

Рјешење:01-463-8/22/Р-57-426

Датум почетка: 30.11.2022.
Период важења: 1 година

1. „Елинг-Инжињеринг“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Светог Саве 87/А, Теслић
Дозвола:
01-487-04/25/08
Рјешење:
01-412-2/08 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 22.12.2008.


2. „IDIM TRADE“д.о.о. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Његошева 55
Дозвола:
01-545-11/09
Рјешење:
Р-30-465-97/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 31.08.2011.


3. „ЛТС“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Лазаричка 1
Дозвола:
01-1019-10/10
Рјешење:
01-550-4/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 03.11.2011.


4. Д.о.о. „Руднап“ Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Петра Прерадовића 21
Дозвола:
01-402-04-1/23-2/14
Рјешење:
01-347-5/15/Р-110-123 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 24.06.2015.


5. „EL-EN SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Максима Горког бр. 56 Бања Лука
Дозвола:
01-344-04-1/42-1/14
Рјешење:
01-312-6/15/Р-110-124 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 24.06.2015.


6. „Електроисток 1967“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића бр. 10 Бања Лука
Дозвола:
01-190-04-1/51/14
Рјешење:
01-242-6/16/Р-15-159 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 11.05.2016.


7. „ИНТЕХ“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Ул. Бранка Грпчића бр. 2
Дозвола:
01-496-04-1/71/16
Рјешење:
01-281-7/18/Р-86-171 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 28.06.2018.


8.“LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука
Дозвола:
01-172-7/20/Р-142-93
Рјешење:
01-591-6/21/Р-23-460
Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум укидања дозволе: 29.12.2021.


9.“В-З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука
Дозвола:
01-523-04-1/88/22
Рјешење:
01-523-15/21/Р-67-74
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум укидања дозволе: 25.04.2023.

Copyright © 2023