REERS

Електрична енергија

 

1. МХ “ЕРС“ а.д. Требиње
“Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград

Сједиште: Вишеград, Незуци бр. 42
Дозвола:
01-446-04-1/01-2/13 Рјешење:
01-446-11/13/Р-74-241 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


2. МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ АД Мркоњић Град
Сједиште: Мркоњић Град, ул. Светог Саве бр. 13
Дозвола: (ХЕ Бочац)
01-470-04/02-2/14 Рјешење:
01-470-10/14/Р-99-350 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 12 година


3. МХ ЕРС ЗП “Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, ул. Обала Луке Вукаловића бр. 2
Дозвола:
01-478-04-1/03-2/13 Рјешење:
01-478-11/13/Р-74-240 Датум почетка: 28.12.2013.
Период важења: 12 година


4. МХ ЕРС ЗЕДП “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, ул. Мајевичка 97
Дозвола:
01-427-04/07-2/14 Рјешење:
01-427-6/14/Р-99-351 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


5. ЕРС д.о.о. мале хидроелектране Бања Лука
Сједиште: Јована Дучића 49
Дозвола:
01-199-04-1/33-2/14
Рјешење:
01-199-12/14/Р-87-203 Датум почетка: 11.07.2014
Период важења: 10 година


6. „Таубингер електрик“ д.о.о. Фоча
Сједиште: Светосавска бб, Фоча
Дозвола:
01-49-04-1/39-1/13 Рјешење:
01-49-9/13/Р-60-48 Датум почетка: 01.04.2013.
Период важења: 10 година


7. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола: (МХЕ Новаковићи)
01-385-04-1/43-1/14 Рјешење:
01-385-11/14/Р-95-300 Датум почетка: 30.11.2014.
Период важења: 10 година


8. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају ел. енергије и трговину „ХИДРОИНВЕСТ“
Сједиште: Сердар Јанка бр. 21
Дозвола: (МХЕ Устипрача)
01-362-04-1/61-1/17 Рјешење:
01-362-17/17/Р-59-233 Датум почетка: 16.10.2017.
Период важења: 10 година


9. ЗП “РиТЕ УГЉЕВИК“ А.Д. Угљевик
Сједиште: Угљевик
Дозвола:
01-448-04-1/04-3/17 Рјешење:
01-448-11/17/Р-66-294 Датум почетка: 28.12.2017.
Период важења: 7 година


10. МХ ЕРС – Требиње ЗП РиТЕ Гацко А.Д. Гацко
Сједиште: Гацко, Грачаница бб
Дозвола:
01-443-04-1/05-3/17 Рјешење:
01-443-11/17/Р-66-295 Датум почетка: 28.12.2017
Период важења: 7 година


11. „ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска број 1ц
Дозвола: (МХЕ Запеће)
01-478-04-1/63-1/18 Рјешење:
01-478-13/17/Р-67-4 Датум почетка: 22.01.2018.
Период важења: 10 година


12. МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Сједиште: Ул. Николе Тесле број 12
Дозвола: (МХЕ Месићи – Нова)
01-517-04-1/64-1/18 Рјешење:
01-517-14/17/Р-72-55
Датум почетка: 03.03.2018.
Период важења: 10 година


13. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари
Сједиште: Станари бб
Дозвола:
01-302-04-1/67-1/18 Рјешење:
01-302-13/18/P-92-216
Датум почетка: 16.09.2018.
Период важења: 10 година


14. Друштво са ограниченом одговорношћу „СТРАЈКО“ д.о.о. Требиње
Сједиште: До бб
Дозвола:
01-320-04-1/68-1/18 Рјешење:
01-320-14/18/P-93-225 Датум почетка: 06.10.2018.
Период важења: 10 година


 

15. „ЕЛЕКТРОС“ д.о.о. за производњу и трговину Бања Лука
Сједиште: Улица Књаза Милоша бб
Дозвола:
01-14-04-1/72-1/19 Рјешење:
01-14-14/19-Р-109-77 Датум почетка: 13.04.2019.
Период важења: 10 година


16. Друштво са ограниченом одговорношћу „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Теслић
Сједиште: Бранка Радичевић бр. 1
Дозвола: (МХЕ Иломска)
01-188-04-1/73-1/19 Рјешење:
01-188-10/19/Р-115-141Датум почетка: 29.06.2019.
Период важења: 10 година


17. Друштво са ограниченом одговорношћу „ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ Теслић
Сједиште: Бранка Радичевић бр. 1
Дозвола: (МХЕ Јелеч)
01-457-04-1/78-1/20 Рјешење:
01-457-10/19/Р-138-43
Датум почетка: 02.03.2020.
Период важења: 10 година


18. Привредно друштво за производњу, пренос, дистрибуцију и продају електричне енергије „БББ“ д.о.о. Шипово
Сједиште: Лубово бб, Шипово
Дозвола: (МХЕ Главица)
01-405-04-1/85/20 Рјешење:
01-405-17/19/Р-143-104
Датум почетка: 14.05.2020.
Период важења: двије године


19. Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину „ХИДРОИНВЕСТ“
Сједиште: Дуб бб, Рогатица
Дозвола: (МХЕ Дуб)
01-159-04-1/79-1/20
Рјешење:
01-159-8/20/Р-144-112
Датум почетка: 01.06.2020.
Период важења: до 16.10.2027.


20. „EХE“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Улица Дунавска, бр. 1ц
Дозвола (МХЕ Медна): 01-173-04-1/80-1/20
Рјешење: 01-173-9/20/Р-145-125
Датум почетка: 07.06.2020.
Период важења: до 22.01.2028.


21. “Елинг МХЕ“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Теслић, Бранка Радичевића 1
Дозвола: (МХЕ Дивич)
01-295-04-1/20-3/20 Рјешење:
01-295-10/20/Р-156-256 Датум почетка: 23.10.2020.
Период важења: до 31.12.2022.


22. МХ ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Сједиште: Николе Тесле број 12, Пале
Дозвола: (МХЕ Богатићи Нова)
01-358-04-1/82-1/20
Рјешење:
01-358-10/20/Р-161-300
Датум почетка: 14.12.2020.
Период важења: до 31.12.2021.


23. МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
Сједиште: Улица Светог Саве број 13
Дозвола: (МХЕ Бочац 2 и МХЕ Кућна турбина)
01-386-04-1/83-1/20
Рјешење:
01-386-10/20/Р-163-314
01-274-10/21/Р-6-245
Датум почетка: 27.12.2020.
Период важења: до 31.12.2022.


24. Друштво са ограниченом одговорношћу „GREEN ENERGY“ (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Сједиште: Улица Николе Тесле број 12, Пале
Дозвола: (Миљацка)
01-142-04-1/86/20
Рјешење:
01-142-39/20/Р-166-348
Датум почетка: 30.12.2020.
Период важења: двије године

1. MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
Сједиште: Добој, Николе Пашића 77
Дозвола:
01-430-04-1/08-2/14 Рјешење:
01-430-11/14/Р-99-353 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


2. МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Мајевичка 97
Дозвола:
01-425-04-1/11-2/14 Рјешење:
01-425-14/14/Р-99-352 Датум почетка: 28.12.2014.
Период важења: 10 година


3. Мjешовити Холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука
Сједиште: Бањалука, Краља Петра I Карађорђевића 95
Дозвола:
01-351-04-1/10-3/19 Рјешење:
01-351-9/19/Р-131-304 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година


4. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Сједиште: Пале, Николе Тесле 12
Дозвола:
01-347-04-1/12-3/19 Рјешење:
01-347-8/19/Р-131-302 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година


5. Мјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Јована Рашковића 6
Дозвола:
01-349-04-1/09-3/19 Рјешење:

01-349-7/19/Р-131-303 Датум почетка: 28.12.2019.
Период важења: пет година

1. „Energy Financing Team“ д.о.о. Билећа
Сједиште: Билећа, Српске војске 9
Дозвола:
01-143-04-1/19-3/17 Рјешење:
01-143-12/17/Р-49-138 Датум почетка: 17.06.2017.
Период важења: 5 годинa


2. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
Сједиште: Требиње, Степе Степановића бб
Дозвола: 01-499-04-1/18-3/16
Рјешење: 01-499-11/16/Р-34-355
Рјешење о измјени дозволе: 01-94-9/21/Р-173-144
Датум почетка: 23.12.2016.
Период важења: 5 годинa


3. „LE TRADING BH“ д.о.о.
Сједиште: Улица Младена Стојановић број 117 A
Дозвола:
01-172-04-1/65-2/20 Рјешење:
01-172-7/20/R-142-93 Датум почетка:28.04.2020.

Период важења: 5 година


4. „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“
Сједиште: Станари бб
Дозвола:
01-324-04-1/60-1/17 Рјешење:
01-324-9/17/Р-57-222 Датум почетка: 24.09.2017.
Период важења: 5 година


5. „Х.Г.Е.“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука
Сједиште: Булевар војводе Степе Степановића број 175, Бања Лука
Дозвола:
01-334-04-1/87/21Рјешење:
01-334-8/21/Р-14-338Датум почетка: 16.09.2021.
Период важења: 1 година

1. Привредно друштво „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Ул. Васе Пелагића бр. 6 Бања
Дозвола:
01-511-04-1/66/16 Рјешење:
01-511-17/15/Р-16-165 Датум почетка: 26.5.2016.
Период важења: 6 година


2. „ЕФТ ХЕ Улог“ д.о.о. Калиновик
Сједиште: Карађорђева бр. 28б
Дозвола:
01-433-04-1/44-1/17 Рјешење:
01-433-15/17/Р-65-292  
01-299-11/19/Р-127-262
Датум почетка: 22.12.2017.
Период важења: 20.05.2022.

 

1. „Елинг-Инжињеринг“ д.о.о. Теслић
Сједиште: Светог Саве 87/А, Теслић
Дозвола:
01-487-04/25/08
Рјешење:
01-412-2/08 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 22.12.2008.


2. „IDIM TRADE“д.о.о. Бијељина
Сједиште: Бијељина, Његошева 55
Дозвола:
01-545-11/09
Рјешење:
Р-30-465-97/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 31.08.2011.


3. „ЛТС“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Лазаричка 1
Дозвола:
01-1019-10/10
Рјешење:
01-550-4/11 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 03.11.2011.


4. Д.о.о. „Руднап“ Бања Лука
Сједиште: Бања Лука, Петра Прерадовића 21
Дозвола:
01-402-04-1/23-2/14
Рјешење:
01-347-5/15/Р-110-123 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 24.06.2015.


5. „EL-EN SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Максима Горког бр. 56 Бања Лука
Дозвола:
01-344-04-1/42-1/14
Рјешење:
01-312-6/15/Р-110-124 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 24.06.2015.


6. „Електроисток 1967“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Васе Пелагића бр. 10 Бања Лука
Дозвола:
01-190-04-1/51/14
Рјешење:
01-242-6/16/Р-15-159 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 11.05.2016.


7. „ИНТЕХ“ д.о.о. Бања Лука
Сједиште: Ул. Бранка Грпчића бр. 2
Дозвола:
01-496-04-1/71/16
Рјешење:
01-281-7/18/Р-86-171 Врста дозволе: Дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ
Датум одузимања дозволе: 28.06.2018.

Copyright © 2021