REERS

Дозволе

  1. МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
    Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
    Датум подношења: 23.09.2021.
    Број протокола РЕРС-а: 01-490-1/21
    Статус: Отклањање недостатака

Поднијети комплетирани захтјеви

 

 

 

 

 

Copyright © 2021