REERS

Дозволе

 

1. Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 26.10.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-422-1/20
Статус: утврђен Нацрт дозволе


2. Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса ГАС ПРОМЕТ
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса
Датум подношења: 27.11.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-450-1/20
Статус: утврђен Нацрт дозволе


3. MХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине – Измјена и допуна дозволе
Датум подношења: 05.02.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-94-1/21
Статус: отклањање недостатака


4. „Гасни центар за обуку и развој“ д.о.о Каракај Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 08.02.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-99-1/21
Статус: Пријем и обрада захтјева

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Рафинерија нафте Брод

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса – ГАС ПРОМЕТ

 

 

 

Copyright © 2021