REERS

Дозволе

1. „Energy Financing Team“ д.о.о. Билећа
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 24.02.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-173-1/22
Статус: утврђен нацрт дозволе


2.  „ППА“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 21.03.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-219-1/22
Статус: утврђен Нацрт дозволе


3. „DELASOд.о.о. Теслић
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 30.03.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-234-1/22
Статус: отклањање недостатака


4. „ELING TRADE“ д.о.о. Теслић
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 04.04.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-241-1/22
Статус: отклањање недостатaкa


5. „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 06.04.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-249-1/22
Статус: отклањање недостатaкa


6. “MEDOŠ ONE“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 29.04.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-284-1/22
Статус: отклањање недостатaкa

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука

Табеле уз Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије – ППА д.о.о. Бања Лука

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговину и снабдијевање електричном енергијом – ENERGY FINANCING TEAM д.о.о. Билећа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о., корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, април 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, јануар 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко, август 2019. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, март 2019. године

 

 

Copyright © 2022