REERS

Дозволе

 

1.“БББ“ д.о.о. Шипово
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Главица“
Датум подношења: 14.11.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-405-1/19
Статус: утврђен нацрт дозволе


2. „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за изградњу МХЕ „Медош“
Датум подношења: 31.01.2020. године
Број протокола РЕРС-а: 01-67-1/20
Статус: отклањање недостатка


3. „GREEN ENERGY“ д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка“
Датум подношења: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-142-1/20
Статус: отклањање недостатка


4. „ХИДРОИНВЕСТ“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Дуб“
Датум подношења: 02.03.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-159-1/20
Статус: отклањање недостатка


5. „LE TRADING BH“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине
Датум подношења: 06.03.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-172-1/20
Статус: отклањање недостатка


6. „Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Медна“
Датум подношења: 10.03.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-173-1/20
Статус: отклањање недостатка


 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Главица“

Copyright © 2020