REERS

Дозволе

 

1. „GREEN ENERGY“ д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА“)
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка“
Датум подношења: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-142-1/20
Статус: прекинут поступак

 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

 

 

Copyright © 2020