REERS

Дозволе

 

1. „GREEN ENERGY”’ д.о.о. (на српском језику „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА”)
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка”
Датум подношења: 18.02.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-142-1/20
Статус: прекинут поступак


2. „ЕЛИНГ МХЕ” Д.O.O. Теслић
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Дивич”
Датум подношења: 24.07.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-295-1/20
Статус: отклањање недостатака


3. „MEDOŠ ONE” Д.O.O. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за изградњу МХЕ „Медош”
Датум подношења: 14.08.2020.
Број протокола РЕРС-а: 01-336-1/20
Статус: отклањање недостатака

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

 

 

Copyright © 2020