REERS

Дозволе

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола

1.“ЕФТ ХЕ Улог“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за изградњу
ХЕ Улог (измјена дозволе)
Датум подношења: 12.08.2019.
Број протокола: 01-299-1/19
Статус: утврђен Нацрт рјешења


2.МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Врста дозволе: дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије
(продужење дозволе)
Датум подношења: 30.09.2019.
Број протокола: 01-347-1/19
Статус: обрада захтјева


3. Mјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
Врста дозволе: дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије (продужење дозволе)
Датум подношења: 30.09.2019.
Број протокола: 01-349-1/19
Статус: преглед уредности захтјева


4. Mјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
Врста дозволе: дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије (продужење дозволе)
Датум подношења: 01.10.2019.
Број протокола: 01-351-1/19
Статус: преглед уредности захтјева


 

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за измјену или допуну дозволе – ХЕ Улог

 

 

Copyright © 2019