REERS

Дозволе

1. „Х.Г.Е. д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине
Датум подношења: 21.05.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-334-1/21
Статус: отклањање недостатака


2. „ОПТИМА групад.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 24.05.2021.
Број протокола РЕРС-а: 01-333-1/21
Статус: утврђен Нацрт дозволе


Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – ОПТИМА Група д.о.о. Бања Лука

 

 

 

 

Copyright © 2021