REERS

Дозволе

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола

1. „Green Energy“ д.о.о. Пале
Врста дозволе: Дозвола за изградњу МХЕ „Миљацка“
Датум подношења захтјева: 25.02.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-119-1/19
Статус: Утврђен нацрт дозволе


2. А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења захтјева: 07.05.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-219-1/19
Статус: Утврђен нацрт дозволе


3. А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“ Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса
Датум подношења захтјева: 07.05.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-220-1/19
Статус: Утврђен нацрт дозволе

 


Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“

Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – А.Д. „ЗВОРНИК СТАН“
Захтјев за издавање дозволе за изградњу – МХЕ „Миљацка“

 

Copyright © 2019