REERS

Дозволе

1. „ОИЕ“ д.о.о. Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 27.06.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-399-1/22
Статус: отклањање недостатaкa


2. „ПРВО ГАСНО ДРУШТВОд.о.о. Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас
Датум подношења: 06.07.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-405-1/22
Статус: отклањање недостатака


3. „ETMaxд.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије – Измјена дозволе
Датум подношења: 08.07.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-164-21/22
Статус: утврђен Нацрт рјешења


4. “Бијељина гас“ д.о.о. Бијељина
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса
Датум подношења: 23.08.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-466-1/22
Статус: отклањање недостатака


5.“WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 22.08.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-463-1/22
Статус: отклањање недостатaкa

Поднијети комплетирани захтјеви

 

Захтјев за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – ЕТМах д.о.о. Бања Лука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електро – Бијељина а.д. Бијељина

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о., корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, април 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, јануар 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко, август 2019. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, март 2019. године

 

 

Copyright © 2022