REERS

Дозволе

Евиденција поднијетих захтјева за издавање дозвола

1.МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале
Врста дозволе: дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије
(продужење дозволе)
Датум подношења: 30.09.2019.
Број протокола: 01-347-1/19
Статус: Утврђен Нацрт дозволе


2. Mјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње
Врста дозволе: дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије (продужење дозволе)
Датум подношења: 30.09.2019.
Број протокола: 01-349-1/19
Статус: Утврђен Нацрт дозволе


3. Mјешовити холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
Врста дозволе: дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије (продужење дозволе)
Датум подношења: 01.10.2019.
Број протокола: 01-351-1/19
Статус: Утврђен Нацрт дозволе


4.“БББ“ д.о.о. Шипово
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Главица“
Датум подношења: 14.11.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-405-1/19
Статус: отклањање недостатке


5. „ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Јелеч“
Датум подношења: 10.12.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-457-1/19
Статус: Пријем и обрада захтјева

Поднијети комплетирани захтјеви

Захтјев за издавање дозволе за дистрибуцију електричне енергије – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

Захтјев за издавање дозволе за дистрибуцију електричне енергије – „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука

Захтјев за издавање дозволе за дистрибуцију електричне енергије – „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

 

Copyright © 2019