REERS

Дозволе

1.“Алумина“ д.о.о. Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 03.04.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-258-1/23
Статус: отклањање недостатака


2. „Алумина“ д.о.о. Зворник
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 03.04.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-257-1/23
Статус: отклањање недостатака


3. „МП ПАНДУРЕВИЋд.о.о. Модрича
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 13.04.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-282-1/23
Статус: отклањање недостатaкa


4. „Renewable Energy Solutions BH“ д.о.о.
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом
Датум подношења: 05.05.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-312-1/23
Статус: отклањање недостатaкa


5. “ОПТИМА“ д.о.о. Бања Лука
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 17.05.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-337-1/23
Статус: Пријем и обрада захтјева

 

Поднијети комплетирани захтјеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електродистрибуција Пале а.д. Пале

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електро – Бијељина а.д. Бијељина

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о., корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, април 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, јануар 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко, август 2019. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, март 2019. године

 

 

Copyright © 2023