REERS

Дозволе

 

1.“БББ“ д.о.о. Шипово
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Главица“
Датум подношења: 14.11.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-405-1/19
Статус: отклањање недостатке


2. „ПЕТРОЛ ХИДРОЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Теслић
Врста дозволе: Дозвола за производњу електричне енергије у МХЕ „Јелеч“
Датум подношења: 10.12.2019.
Број протокола РЕРС-а: 01-457-1/19
Статус: отклања недостатке

Поднијети комплетирани захтјеви

 

 

Copyright © 2020