REERS

Дозволе

1. “Бијељина гас“ д.о.о. Бијељина
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 30.12.2022.
Број протокола РЕРС-а: 01-629-1/22
Статус: отклањање недостатака


2. „Таубингер електрик д.о.о. Калиновик
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије
Датум подношења: 03.01.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-2-1/23
Статус: отклањање недостатaкa


3. Акционарско друштво Рафинерија нафте Брод“ 
Врста дозволе: Дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом
Датум подношења: 23.01.2023.
Број протокола РЕРС-а: 01-37-1/23
Статус: отклањање недостатака

Поднијети комплетирани захтјеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – Електро – Бијељина а.д. Бијељина

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Прво гасно друштво д.о.о. Зворник

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – ГАС-РЕС д.о.о. Бања Лука

Рјешење о предузимању мјера након редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о., корисник дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, април 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, јануар 2020. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене ванредне надзорне провјере – „РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко, август 2019. године

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – Мjешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука, март 2019. године

 

 

Copyright © 2023