REERS

Финансирање и буџет

Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника дозволе за обављање једне или више енергетских дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје.

Дјелатност Регулаторне комисије се може финансирати и из донација на неповратној основи од страних владиних и невладиних институција.

Регулаторна комисија подноси Народној скупштини Репубике Српске приједлог буџета на усвајање, прије почетка буџетске године. Такође, Регулаторна комисија извјештава исту о свом раду најмање једном годишње.

Годишњи финансијски извјештаји о пословању Регулаторне комисије се припремају у складу са међународним рачуноводственим стандардима и морају бити ревидирани од стране независног ревизора.

Буџет Регулаторне комисије за 2023. године (ћирилица)

Буџет Регулаторне комисије за 2023. годину (латиница)

Одлука о усвајању Буџета РЕРС-а за 2023. годину (Службени гласник РС, број 34/23)

Буџет РЕРС-а за 2022. годину (ћирилица)

Буџет РЕРС за 2022. годину (латиница)

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2022. годину (Службени гласник РС, бр. 19/22)

Буџет РЕРС-а за 2021. годину (ћирилица)

Буџет РЕРС-а за 2021. годину (латиница)

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2021. годину (Службени гласник РС, бр. 17/21)

Буџет РЕРС-а за 2020. годину (ћирилица)                               Буџет РЕРС-а за 2020. годину (латиница)

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2020. годину (Службени гласник РС, бр. 20/20)

Буџет РЕРС-а за 2019. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 16/19)
Буџет РЕРС-а за 2018. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2018. годину (Службени гласник РС, бр. 21/18)
Буџет РЕРС-а за 2017. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 21/17)
Буџет РЕРС-а за 2016. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2016. годину (Службени гласник РС бр. 62/16)
Буџет РЕРС-а за 2015. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2015. годину (Службени гласник РС бр. 11/15)
Буџет РЕРС-а за 2014. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2014. годину (Службени гласник РС бр. 106/13)
Буџет РЕРС-а за 2013. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2013. годину (Службени гласник РС бр. 39/13 )
Буџет РЕРС-а за 2012. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2012. годину (Службени гласник РС бр. 125/11)
Буџет РЕРС-а за 2011. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2011. годину (Службени гласник РС бр. 136/10)

Буџет РЕРС-а за 2010. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању буџета РЕРС за 2010. годину (Службени гласник РС бр. 16/10)

Буџет РЕРС-а за 2009. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2009. годину (Службени гласник РСбр.117/08)

Буџет РЕРС-а за 2008. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2008. годину (Службени гласник РС бр. 119/07)

Буџет РЕЕРС-а за 2007. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2007. годину (Службени гласник РС бр. 128/06)

Буџет РЕЕРС-а за 2006. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕЕРС за 2006. (Службени гласник РС бр. 38/06)

Буџет РЕЕРС за 2005. (Службени гласник РС бр. 23/05)

Одлука о усвајању буџета за 2005. (Службени гласник РС бр. 06/05)

Одлука о усвајању буџета за 2004. (Службени гласник РС бр. 41/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнадеза период од 01.01.2023-31.03.2023. године

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2022. годину

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 01.01.2022.-31.03.2022. године

Упутство за утврђивање регулаторне накнаде, јануар 2022.

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2021. годину

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2020. годину

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за 2020. годину

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 32/19)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2018. годину (Службени гласник РС, бр. 37/18)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 40/17)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2016. годину (Службени гласник РС, бр. 86/16)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2015. годину (Службени гласник РС, бр. 24/15)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2014. годину (Службени гласник РС, бр. 6/14)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2013. годину (Службени гласник РС, бр. 57/13)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2012. годину

Одлука о Регулаторној накнади за 2011. годину (Службени гласник РС, бр. 15/11)

Copyright © 2023