REERS

Финансирање и буџет

Финансирање рада Регулаторне комисије обезбјеђује се из годишњих накнада од енергетских субјеката, корисника дозволе за обављање једне или више енергетских дјелатности и једнократних накнада за дозволе које издаје.

Дјелатност Регулаторне комисије се може финансирати и из донација на неповратној основи од страних владиних и невладиних институција.

Регулаторна комисија подноси Народној скупштини Репубике Српске приједлог буџета на усвајање, прије почетка буџетске године. Такође, Регулаторна комисија извјештава исту о свом раду најмање једном годишње.

Годишњи финансијски извјештаји о пословању Регулаторне комисије се припремају у складу са међународним рачуноводственим стандардима и морају бити ревидирани од стране независног ревизора.

Буџет Регулаторне комисије за 2024. годину (ћирилица)

Буџет Регулаторне комисије за 2024. годину (латиница)

Одлука о усвајању Буџета РЕРС-а за 2024. годину (Службени Гласник РС, бр. 27/24)

Буџет Регулаторне комисије за 2023. године (ћирилица)

Буџет Регулаторне комисије за 2023. годину (латиница)

Одлука о усвајању Буџета РЕРС-а за 2023. годину (Службени гласник РС, број 34/23)

Буџет РЕРС-а за 2022. годину (ћирилица)

Буџет РЕРС за 2022. годину (латиница)

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2022. годину (Службени гласник РС, бр. 19/22)

Буџет РЕРС-а за 2021. годину (ћирилица)

Буџет РЕРС-а за 2021. годину (латиница)

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2021. годину (Службени гласник РС, бр. 17/21)

Буџет РЕРС-а за 2020. годину (ћирилица)                               Буџет РЕРС-а за 2020. годину (латиница)

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2020. годину (Службени гласник РС, бр. 20/20)

Буџет РЕРС-а за 2019. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 16/19)
Буџет РЕРС-а за 2018. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2018. годину (Службени гласник РС, бр. 21/18)
Буџет РЕРС-а за 2017. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 21/17)
Буџет РЕРС-а за 2016. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2016. годину (Службени гласник РС бр. 62/16)
Буџет РЕРС-а за 2015. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2015. годину (Службени гласник РС бр. 11/15)
Буџет РЕРС-а за 2014. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2014. годину (Службени гласник РС бр. 106/13)
Буџет РЕРС-а за 2013. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2013. годину (Службени гласник РС бр. 39/13 )
Буџет РЕРС-а за 2012. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС-а за 2012. годину (Службени гласник РС бр. 125/11)
Буџет РЕРС-а за 2011. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2011. годину (Службени гласник РС бр. 136/10)

Буџет РЕРС-а за 2010. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању буџета РЕРС за 2010. годину (Службени гласник РС бр. 16/10)

Буџет РЕРС-а за 2009. годину
Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2009. годину (Службени гласник РСбр.117/08)

Буџет РЕРС-а за 2008. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2008. годину (Службени гласник РС бр. 119/07)

Буџет РЕЕРС-а за 2007. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕРС за 2007. годину (Службени гласник РС бр. 128/06)

Буџет РЕЕРС-а за 2006. годину

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Буџета РЕЕРС за 2006. (Службени гласник РС бр. 38/06)

Буџет РЕЕРС за 2005. (Службени гласник РС бр. 23/05)

Одлука о усвајању буџета за 2005. (Службени гласник РС бр. 06/05)

Одлука о усвајању буџета за 2004. (Службени гласник РС бр. 41/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извјештај независног ревизора за 2022. годину

Извјештај независног ревизора за 2021. годину

Извјештај независног ревизора за 2020. годину

Извјештај независног ревизора за 2019. годину

Извјештај независног ревизора за 2018. годину

Извјештај независног ревизора за 2017. годину

Извјештај независног ревизора за 2016. годину

Извјештај независног ревизора за 2015. годину

Извјештај независног ревизора за 2014. годину

Извјештај независног ревизора за 2013. годину

Извјештај независног ревизора за 2012. годину

Извјештај независног ревизора за 2011. годину

Извјештај независног ревизора за 2010. годину

Извјештај независног ревизора за 2009. годину

Извјештај независног ревизора за 2008. годину

Извјештај независног ревизора за 2007. годину

Извјештај о извршеној ревизији, 2006. година

Извјештај о извршеној ревизији, 2005. година

Извјештај о извршеној ревизији, 2004.година

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2024. годину

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 01.01.2024-31.03.2024. године

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2023. годину

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнадеза период од 01.01.2023-31.03.2023. године

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2022. годину

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период 01.01.2022.-31.03.2022. године

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2021. годину

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2020. годину

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за 2020. годину

Рјешење о утврђивању регулаторне накнаде за 2019. годину (Службени гласник РС, бр. 32/19)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2018. годину (Службени гласник РС, бр. 37/18)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2017. годину (Службени гласник РС, бр. 40/17)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2016. годину (Службени гласник РС, бр. 86/16)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2015. годину (Службени гласник РС, бр. 24/15)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2014. годину (Службени гласник РС, бр. 6/14)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2013. годину (Службени гласник РС, бр. 57/13)

Рјешење о утврђивању Регулаторне накнаде за 2012. годину

Одлука о Регулаторној накнади за 2011. годину (Службени гласник РС, бр. 15/11)

Copyright © 2024