REERS

Гарантоване откупне цијене

ОДЛУКЕ

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије, јул 2022. године(Сл. гласник РС, број 78/22)

Сагласност уз Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији, децембар 2021. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији, фебруар 2022. године

Одлука о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији од 10. децембра 2020. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији од 24. децембра 2020. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, март 2020.

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 6. јуна 2019. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 1. јуна 2018. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији од 1. јуна 2018. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године

Рјешење о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији од 17. јануара 2017. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 15. априла 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 29. јануара 2016. године

Рјешење Владе Републике Српске о давању сагласности на Одлуку о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и Одлуку о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из ОИЕ и ефикасној когенерацији, од 11. фебруара 2016.

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. јула 2014. године

Рјешење Владе Републике Српске од давању сагласности на Одлуку Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о висини гарантовних откупнин цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 4. септембра 2014. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 20. новембра 2013. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 3. јула 2013. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 30. новембра 2012. године

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији, од 25. октобра 2011. године

Copyright © 2024