REERS

Чланови

Предсједник и четири члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске су именовани од стране Народне скупштине, а на приједлог Владе Републике Српске.

Предсједник

Владислав Владичић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
vvladicic@reers.ba

Чланови

Петар Мунишић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
pmunisic@reers.ba

Зоран Новаковић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
znovakovic@reers.ba

Раденко Комљеновић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
rkomljenovic@reers.ba

Слободан Шараба
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
ssaraba@reers.ba

Copyright © 2024