REERS

Чланови

Предсједник и четири члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске су именовани од стране Народне скупштине, а на приједлог Владе Републике Српске.

 

Предсједник

Владислав Владичић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
vvladicic@reers.ba

 

Чланови

Михајло Травар
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
mtravar@reers.ba

Недељко Средић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
nsredic@reers.ba

Брано Токановић
Тел. +387 59 27 24 00
Факс: +387 59 27 24 30
btokanovic@reers.ba

Copyright © 2021