REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2023. године

25.05.2023.

Јавни позив број: 01-51-2/23

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 Б ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
80530000-8

Copyright © 2024