REERS

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

14.11.2023.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

Конкурентски захтјев за набавку услуге осигурања:

  • ЛОТ  1 – Колективно осигурање радника Регулаторне комисије за 2024. годину;
  • ЛОТ 2 – Осигурање опреме Регулаторне комисије за 2024. годину;
  • ЛОТ 3 – Комбиновано осигурање путничких моторних возила Регулаторне комисије за 2024. годину;
  • ЛОТ 4 – Осигурање пословне зграде за 2024. годину

Обавјештење о набавци  је 14. новембра 2023. године објављено на Порталу јавних набавки БиХ под бројем

837-7-2-143-3-5/22

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66512100-3 (услуге осигурања од несрећа), 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66515200-5 (услуге осигурања имовине), 66514110-0 (услуге осигурања моторних возила)

Одлука о додјели уговора за колективно осигурање запослених, ЛОТ 1

Одлука о додјели уговора за осигурање опреме, ЛОТ 2

Одлука о додјели уговора за осигурање службених возила, ЛОТ 3

Одлука о додјели уговора за осигурање пословне зграде, ЛОТ 4

Copyright © 2024