REERS

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

12.12.2022.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

Конкурентски захтјев за достављање понуда поводом јавне набавке роба –набавка и испорука електричне енергије – снабдијевање по принципу нето мјерења за потребе Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину

Обавјештење број 837-7-1-144-3-6/22

Измјена

објављено на Порталу јавних набавки БиХ дана 14.11.2022.

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 09310000-5 (електрична енергија)

Одлука о поништењу поступка јавне набавке број 01-570-14/22/И-39-126

Copyright © 2024