REERS

Организација

Предсједник и четири члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске именовани су од стране Народне скупштине, а на приједлог Владе Републике Српске.

Пословима Регулатора у оперативном смисли руководи секретар.

Организационе јединице Регулаторне комисије су:

 

Copyright © 2024