REERS

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

15.09.2023.

Јавна набавка услуге одржавања апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 72267100-0

Информације о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци: 837-4-2-107-20-1/23

Одлука о додјели уговора број 01-455-18/23/И-52-100

Copyright © 2024