REERS

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

25.05.2023.

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

Обавјештење о набавци: 837-7-1-29-3-12/23

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 09100000-0 (горива)

Одлука о додјели уговора: 01-255-10/23/И-46-57

Copyright © 2024