REERS

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

19.08.2022.

Јавна набавка услуге одржавања апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 72267100-0

Тендерски документ (Позив за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку за набавку услуга – услуга одржавања апликативног и системског софтвера за еDMS (eOffice) систем Регулаторне комисије

Понуђач који преузме тендерску документацију са интернет странице Регулаторне комисије и жели учествовати у предметном поступку јавне набавке, дужан је о томе обавијестити Регулаторну комисију у писаној форми, путем обичне поште (Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7, 89101 Требиње), електронске поште (regulator@reers.ba) или слањем дописа на факс број 059 272 430.

Одлука о додјели уговора, број 01-460-12/22/И-33-93

Copyright © 2024