REERS

Набавка самостојећег мрежног копир апарата

03.12.2021.

Конкурентски захтјев за набавку самостојећег мрежног копир апарата

Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набавки 3. децембра 2021. године у 10:32 часова под бројем 837-7-1-150-3-7/21

Обавјештење број 837-7-1-150-3-7/21

Ознака из јединственог регистра јавних набавки: 30121100-4 (машине за фотокопирање)

Обавјештење о обустави поступка од 10.12.2021.

Поступак је настављен 24.01.2022. Измјена тендерске документације и нови рок за достављање понуда су доступни на Порталу јавних набавки БиХ.

Одлука о додјели уговора број 01-636-18/21/ И-17-21

Copyright © 2024