REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству током 2023. године

25.05.2023.

Јавни позив број: 01-49-2/23

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
55110000-4

Copyright © 2024