REERS

Позив за достављање понуда за набавку поштанских услуга за 2024. годину

05.12.2023.

Јавни позив за набавку поштанских услуга број 01-606-2/23

Обавјештење о набавци услуге из Анекса 2 ЗЈН, број 837-9-2-5-22-17/23

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
64110000-0 (поштанске услуге)

Одлука о додјели уговора за набавку поштанских услуга, број 01-606-4/23/И-56-131

Copyright © 2024