REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 52. редовне сједнице

30.09.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије – МСЕ „Геонова 3“ и „Луг 9“

30.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

23.09.2022.

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“

16.09.2022.

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

16.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „СИГНУМ“ д.о.о. Бијељина

09.09.2022.

Обавјештење о одржавању 49. редовне сједнице

09.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – “TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

09.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Весна Јосиповић, Бања Лука

05.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Милован Ожеговић, Поткозарје

05.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ненад Милисавић, Бања Лука

05.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Којо Цвјетковић, Прибој

05.09.2022.

Обавјештење о одржавању 48. редовне сједнице

02.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „DELASO“ д.о.о. Теслић

02.09.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Берковићи 19“, „Берковићи 20“, „Берковићи 21“, „Берковићи 22“, „Берковићи 23“ и „Берковићи 24“

01.09.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Берковићи 13“, „Берковићи 14“, „Берковићи 15“, „Берковићи 16“, „Берковићи 17“ и „Берковићи 18“

30.08.2022.

Обавјештење о одржавању 47. редовне сједнице

26.08.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Берковићи 7“, „Берковићи 8“, „Берковићи 9“, „Берковићи 10“, „Берковићи 11″ и“Берковићи 12“

23.08.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

19.08.2022.
Copyright © 2022