REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему захтјеву за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 3“

16.04.2024.

Обавјештење о пријему захтјеву за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 2“

16.04.2024.

Обавјештање о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 1“

16.04.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – МСЕ „КОЈО КОМЕРЦ“

16.04.2024.

„Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње… Обавјештење о одржавању формалне расправе – „АЛУМИНА“ д.о.о. Зворник

16.04.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Божидар Валентић, Градишка

16.04.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Миленко Мирошљевић, Бања Лука

16.04.2024.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – Слађана Сирар, Бијељина

16.04.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Божана Здравковић, Бања Лука

16.04.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за измјену сертификата за производно постројење – МСЕ „Браварија Пиле“

15.04.2024.

Обавјештење о одлагању 93. редовне сједнице

15.04.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – „MEDOŠ ONE“ д.о.о.о Бања Лука

11.04.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“

11.04.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним електранама

10.04.2024.

Обавјештење о одржавању 93. редовне сједнице

05.04.2024.

Обавјештење о одржавању 92. редовне сједнице

05.04.2024.

Обавјештење о пријему за одобрење ППП – МСЕ „Штит 2“

04.04.2024.

Обавјештење о пријему за одобрење ППП – МСЕ „Старо Слано 1“

04.04.2024.

Обавјештење о пријему за одобрење ППП – МСЕ „Хум 4“

04.04.2024.

Обавјештење о пријему за одобрење ППП – МСЕ „Гомиљани 4“

04.04.2024.
Copyright © 2024