REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса

20.05.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о јавном снабдијевању природним гасом

20.05.2022.

Обавјештење о одржавању 36. редовне сједнице

20.05.2022.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Луг 9“, „Мируше 8“, „ЕТМах 3“ и „ЕТМах 4“

20.05.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ППА“ д.о.о. Бања Лука

20.05.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ENERGY FINANCING TEAM“ д.о.о. Билећа

13.05.2022.

Обавјештење о одржавању 35. редовне сједнице

13.05.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

12.05.2022.

Обавјештење о одржавању 34. редовне сједнице

05.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 10“

04.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 9“

04.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 8“

04.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Луг 9“

03.05.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења природног гаса

21.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

21.04.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Поповић Анђелка, Бања Лука

19.04.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ћетојевић Роса, Бања Лука

19.04.2022.

Обавјештење о одржавању 33. редовне сједнице

13.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

13.04.2022.
Copyright © 2022