REERS

Обавјештења

 Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата – МСЕ „Dineco 1“ i МСЕ „Dineco 3“

17.07.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „POWER“

15.07.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „Рађевићи“

15.07.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „Козићи 1“

15.07.2024.

Обавјештење о поднесеноом захтјеву за издавање сертификата – МСЕ „Бела 2“

09.07.2024.

Обавјештење о поднесеноом захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 6“

09.07.2024.

Обавјештење о поднесеноом захтјеву за издавање сертификата – МСЕ „Торич 5“

09.07.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за продужење сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „ФАГУС“

05.07.2024.

Обавјештење о одржавању 103. редовне сједнице

05.07.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Милан Шупић, Власеница

28.06.2024.

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „РАФТИНГ ЦЕНТАР РТ“ д.о.о. Фоча

28.06.2024.

Обавјештење о одржавању 102. редовне сједнице

27.06.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – „ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. Фоча

25.06.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ЗВОРНИК СТАН“ А.Д. Зворник

25.06.2024.

Обавјештење о утврђеноом Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „Сарајево-гас“ Источно Сарајево

25.06.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом природног гаса – „Сарајево-гас“ Источно Сарајево

25.06.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ ,,Маховљани 3“

20.06.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ ,,Трошељи“

20.06.2024.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Влашковци“ и „Агинци 2“

20.06.2024.

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

19.06.2024.
Copyright © 2024