REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

11.06.2021.

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

11.06.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МХЕ „Ситонија“ и МХЕ „Голубача“

10.06.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Кућна турбина“

10.06.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

10.06.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

10.06.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Бочац 2“

09.06.2021.

Обавјештење о одржавању 4. редовне сједнице

04.06.2021.

Обавјештење о одржавању 3. редовне сједнице

03.06.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Прелив“

28.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Ковачић Слободанка, Бања Лука

28.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Мирослав Вујаковић, Бања Лука

28.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Милош Дудаковић, Бања Лука

28.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Брчин Мирко, Бања Лука

28.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – „MISS BEST“д.о.о. Источни Дрвар

24.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Миленка Ковачић, Бања Лука

24.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Мајкић Душан, Бања Лука

24.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Агенција за развој предузећа Еда, Бања Лука

24.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Живко Танасић, Бања Лука

24.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Милена Шешић, Бања Лука

24.05.2021.
Copyright © 2021