REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 144. редовне сједнице

20.05.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Влахиња 1“

19.05.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Кућна турбина“

19.05.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Кијево 2“

19.05.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Сердар Мирослав, Бања Лука

15.05.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Гаковић Гордана, Бања Лука

15.05.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

15.05.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Дуб“

14.05.2020.

Обавјештење о одржавању 143. редовне сједнице

08.05.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Самарџић Дражен, Лакташи

28.04.2020.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења МХЕ „Ситонија“ и МХЕ“Голубача“

23.04.2020.

Обавјештење о одржавању 142. редовне сједнице

22.04.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Јовић Милош, Бања Лука

16.04.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Кривокућа Мићо, Бања Лука

16.04.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Главица“

16.04.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

16.04.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права за МСЕ „Бесједа 1“ и МСЕ „Бесједа 2“

10.04.2020.

Обавјештење о одржавању 141. редовне сједнице

10.04.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Главица“

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Полић Жарко, Бања Лука

26.03.2020.
Copyright © 2020