REERS

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

05.12.2023.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

Конкурентски захтјев за достављање понуда поводом јавне набавке роба –набавка и испорука електричне енергије – снабдијевање по принципу нето мјерења за потребе Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину

Обавјештење број: 837-7-1-195-3-18/23 објављено 5. децембра 2023. на Порталу јавних набавки БиХ

Одлука о избору понуђача за набавку електричне енергије, број 01-600-5/23/И-56-137

Copyright © 2024