REERS

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА

Јавне набавке

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

19.08.2022.

Набавка услуге оглашавања у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

11.08.2022.

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

14.02.2022.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству током 2022. године

31.01.2022.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2022. године

28.01.2022.

Набавка самостојећег мрежног копир апарата

03.12.2021.

Набавка путничког моторног возила

03.12.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

15.11.2021.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

08.11.2021.

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

16.09.2021.
Copyright © 2022