REERS

План набавки за 2024. годину

Јавне набавке

Набавка хибридних претварача за соларну електрану РЕРС-а путем конкурентског захтјева

12.02.2024.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2024. године

01.02.2024.

Позив за достављање понуда за набавку услуга хотелског смјештаја у земљи и иностранству током 2024. године

01.02.2024.

Позив за достављање понуда за угоститељске услуге за потребе Регулаторне комисије у 2024. години

01.02.2024.

Позив за достављање понуда за набавку поштанских услуга за 2024. годину

05.12.2023.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

05.12.2023.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

14.11.2023.

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

15.09.2023.

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

25.05.2023.

Позив за достављање понуда за услуге ресторана за потребе Регулаторне комисије у 2023. години

25.05.2023.
Copyright © 2024