REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 46. редовне сједнице

12.08.2022.
1

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за МХЕ „Црквина”

11.08.2022.
2

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милан Петровић из Бање Луке

05.08.2022.
3

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Бранко Пејаковић из Челинца

05.08.2022.
4

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Татјана Обрадовић из Бање Луке

05.08.2022.
5

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милица Чорни из Бање Луке

05.08.2022.
6

Обавјештење о одржавању 45. редовне сједнице

29.07.2022.
7

Обавјештење о разматрању радног материјала Тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже

25.07.2022.
8

Обавјештење о рјешавању спора – Франко Џеп д.о.о. Бијељина

22.07.2022.
9

Обавјештење о рјешавању спора – Марчетић Милан, Бања Лука

22.07.2022.
10

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милан Петровић из Бање Луке

05.08.2022.
1

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Бранко Пејаковић из Челинца

05.08.2022.
2

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Taтјана Обрадовић из Бање Луке

05.08.2022.
3

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милица Чорни из Бање Луке

05.08.2022.
4

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Месићи Нова“

22.07.2022.
5

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Богатићи – Нова“

22.07.2022.
6

Закључак о рјешавању спора – Франко Џеп д.о.о. Бијељина

22.07.2022.
7

Закључак о рјешавању спора – Марчетић Милан, Бања Лука

22.07.2022.
8

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

19.07.2022.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Отоке 1“

18.07.2022.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2022