REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 148. редовне сједнице

09.07.2020.
1

Обавјештење о рјешавању спора – Симић Мирко, Бања Лука

06.07.2020.
2

Обавјештење о рјешавању спора – Пајић Божана, Бања Лука

06.07.2020.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Комљеновић Даница и Дарко, Бања Лука

06.07.2020.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Црква Светог Василија Острошког, Бања Лука

06.07.2020.
5

Обавјештење о рјешавању спора – Кекић Стана, Бања Лука

06.07.2020.
6

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

03.07.2020.
7

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Брестовчина-хала“

02.07.2020.
8

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Стопани 2“

02.07.2020.
9

Обавјештење о одржавању 147. редовне сједнице

25.06.2020.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Медна“

07.07.2020.
1

Закључак о рјешавању спора – Симић Мирко, Бања Лука

06.07.2020.
2

Закључак о рјешавању спора – Пајић Божана, Бања Лука

06.07.2020.
3

Закључак о рјешавању спора – Комљеновић Даница и Дарко, Бања Лука

06.07.2020.
4

Закључак о рјешавању спора – Црква Светог Василија Острошког, Бања Лука

06.07.2020.
5

Закључак о рјешавању спора – Кекић Стана, Бања Лука

06.07.2020.
6

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енерије у производном постројењу – МХЕ „Медна“

03.07.2020.
7

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Медош“

03.07.2020.
8

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије за производно посројење – МХЕ „Штедрић 1“

03.07.2020.
9

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ „Медош“

02.07.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020