REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата – МСЕ „Хум 1“ – „Хум 3“

30.05.2024.
1

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – „ТАТЈАНА 1“ – „ТАТЈАНА 4“

30.05.2024.
2

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „TatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње

30.05.2024.
3

Обавјештење о одржавању 98. редовне сједнице

24.05.2024.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Милан Шешић, Бања Лука

24.05.2024.
5

Обавјештење о одржавању 97. редовне сједнице

23.05.2024.
6

Обавјештење о поднесеном захтјеву за измјену сертификата – МХЕ „Крупац“

21.05.2024.
7

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „BAS ENERGY“

21.05.2024.
8

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – МСЕ „K&A Solar“

21.05.2024.
9

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – ФНЕ „Солар Прибој 1“

21.05.2024.
10

Одлуке и закључци

Закључак о ЈР – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „TatyanaEnergy“ д.о.о. Љубиње

30.05.2024.
1

Закључак о рјешавању спора – Милан Шишић, Бања Лука

24.05.2024.
2

 Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – Месна индустрија „ТУЛУМОВИЋ“ д.о.о. Лакташи

24.05.2024.
3

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата – МСЕ „Солар 1“

22.05.2024.
4

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата – МСЕ „Солар 2“

22.05.2024.
5

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата – МСЕ „Солар 3“

22.05.2024.
6

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата – МСЕ „Солар 4“

22.05.2024.
7

Закључак о одбацивању захтјева за издавање сертификата – МСЕ „ДМ МАДАМ“

22.05.2024.
8

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МХЕ „ОТОКЕ“

21.05.2024.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МСЕ „БРАВАРИЈА ПИЛЕ“

21.05.2024.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2024