REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ENERGY FINANCING TEAM“ д.о.о. Билећа

13.05.2022.
1

Обавјештење о одржавању 35. редовне сједнице

13.05.2022.
2

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

12.05.2022.
3

Обавјештење о одржавању 34. редовне сједнице

05.05.2022.
4

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 10“

04.05.2022.
5

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 9“

04.05.2022.
6

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 8“

04.05.2022.
7

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Луг 9“

03.05.2022.
8

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.
9

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења природног гаса

21.04.2022.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука

19.05.2022.
1

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

19.05.2022.
2

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

18.05.2022.
3

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „ENERGY FINANCING TEAM“ д.о.о. Билећа

13.05.2022.
4

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Јабланица“

21.04.2022.
5

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења природног гаса

21.04.2022.
6

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.
7

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

21.04.2022.
8

Закључак о рјешавању спора – Поповић Анђелка, Бања Лука

19.04.2022.
9

Закључак о рјешавању спора – Ћетојевић Роса, Бања Лука

19.04.2022.
10

Партнери

Контактирајте нас

    Copyright © 2022