REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 145. редовне сједнице

29.05.2020.
1

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.
2

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.
3

Обавјештење о одржавању 144. редовне сједнице

20.05.2020.
4

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Влахиња 1“

19.05.2020.
5

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Кућна турбина“

19.05.2020.
6

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Кијево 2“

19.05.2020.
7

Обавјештење о рјешавању спора – Сердар Мирослав, Бања Лука

15.05.2020.
8

Обавјештење о рјешавању спора: Гаковић Гордана, Бања Лука

15.05.2020.
9

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

15.05.2020.
10

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.
1

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Влахиња 1“

27.05.2020.
2

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кијево 2“

27.05.2020.
3

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кућна турбина“

27.05.2020.
4

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.
5

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Главица“

18.05.2020.
6

Закључак о рјешавању спора – Сердар Мирослав, Бања Лука

15.05.2020.
7

Закључак о рјешавању спора: Гаковић Гордана, Бања Лука

15.05.2020.
8

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

15.05.2020.
9

Закључак о провођењу јавне расправе – МХЕ „Дуб“

14.05.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020