REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ДИЈАМАНТ 2“ и МСЕ „ДИЈАМАНТ 3“

22.09.2020.
1

Обавјештење о одржавању 154. редовне сједнице

18.09.2020.
2

Обавјештење о рјешавању спора – Пузигаћа Јовица, Бања Лука

18.09.2020.
3

Обавјештење о рјешавању спора – Жељко Диздар, Бања Лука

18.09.2020.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Радован Јандрић, Шипово

18.09.2020.
5

Обавјештење о покретању поступка измјене Дозвола за обавјештење дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

18.09.2020.
6

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Будисавље 2“

18.09.2020.
7

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постојење – МСЕ „Дијамант“

16.09.2020.
8

Обавјештење о одржавању 153. редовне сједнице

11.09.2020.
9

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Влахиња 1“

10.09.2020.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у проиозводном постројењу – МСЕ „Влахиња 1“

21.09.2020.
1

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Бесједа 2“

21.09.2020.
2

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Бесједа 1“

21.09.2020.
3

Закључак о рјешавању спора – Пузигаћа Јовица, Бања Лука

18.09.2020.
4

Закључак о рјешавању спора – Жељко Диздар, Бања Лука

18.09.2020.
5

Закључак о рјешавању спора – Радован Јандрић, Шипово

18.09.2020.
6

Закључак о покретању поступка измјене Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

18.09.2020.
7

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

07.09.2020.
8

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Бесједа 2“

07.09.2020.
9

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Бесједа 1“

07.09.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020