REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 17. редовне сједнице

22.10.2021.
1

Обавјештење о рјешавању спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

18.10.2021.
2

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Зелени Јадар“

11.10.2021.
3

Обавјештење о одржавању 16. редовне сједнице

08.10.2021.
4

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку по жалби на електроенергетску сагласност – Миленка Сушић, Требиње

04.10.2021.
5

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“

24.09.2021.
6

Обавјештење о одржавању 15. редовне сједнице

24.09.2021.
7

Обавјештење о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.
8

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Hidraulika flex 1“ и МСЕ „Hidraulika flex 2“

14.09.2021.
9

Обавјештење о одржавању 14. редовне сједнице

10.09.2021.
10

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

18.10.2021.
1

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Хидраулика-флекс 2“

15.10.2021.
2

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Хидраулика-флекс 1“

15.10.2021.
3

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Котор Варош“

15.10.2021.
4

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“

07.10.2021.
5

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања жалбе по захтјеву Миленке Сушић из Требиња

04.10.2021.
6

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Hidraulika flex 2“

30.09.2021.
7

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Hidraulika flex 1“

30.09.2021.
8

Закључак о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 8“

20.09.2021.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021