REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 150. редовне сједнице

31.07.2020.
1

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Анто Домазет, Бања Лука

31.07.2020.
2

Обавјештење о пријему захтјева за издавање сертификата за производно постројење СЕ “Будисавље“

28.07.2020.
3

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у МСЕ “Дијамант“

28.07.2020.
4

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње електричне енергије у ФЕ “Сунце 3“ и ФЕ “Сунце 4“

28.07.2020.
5

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у МХЕ “Зелени Јадар“

28.07.2020.
6

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Стопани 2“

28.07.2020.
7

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Брестовчина – Хала“

24.07.2020.
8

Обавјештење о одржавању 149. редовне сједнице

24.07.2020.
9

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Зрак 1“, „Зрак 2“, „Зрак 3“, „Зрак 4“ и „Зрак 5“

21.07.2020.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у Фотонапонској електрани „Сунце 4”

07.08.2020.
1

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у Фотонапонској електрани „Сунце 3”

07.08.2020.
2

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Дијамант”

07.08.2020.
3

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Штедрић 1“

07.08.2020.
4

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Стопани 2”

07.08.2020.
5

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 5“

03.08.2020.
6

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 4“

03.08.2020.
7

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 3“

03.08.2020.
8

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 2“

03.08.2020.
9

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 1“

03.08.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020