REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

11.06.2021.
1

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

11.06.2021.
2

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МХЕ „Ситонија“ и МХЕ „Голубача“

10.06.2021.
3

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Кућна турбина“

10.06.2021.
4

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

10.06.2021.
5

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

10.06.2021.
6

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Бочац 2“

09.06.2021.
7

Обавјештење о одржавању 4. редовне сједнице

04.06.2021.
8

Обавјештење о одржавању 3. редовне сједнице

03.06.2021.
9

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Прелив“

28.05.2021.
10

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

11.06.2021.
1

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт рјешења о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

10.06.2021.
2

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

10.06.2021.
3

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

09.06.2021.
4

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Браварија Пиле 1“

28.05.2021.
5

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Прелив“

28.05.2021.
6

Закључак о утврђивању да Удружење Еко центар Чајниче, нема властито право нити правни интерес да као странка учествује у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Прелив“

28.05.2021.
7

Закључак о рјешавању спора – Ковачић Слободанка, Бања Лука

28.05.2021.
8

Закључак о рјешавању спора – Мирослав Вујаковић, Бања Лука

28.05.2021.
9

Закључак о рјешавању спора – Милош Дудаковић, Бања Лука

28.05.2021.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021