REERS

Обавјештења

Обавјештење за јавност о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора, с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука

09.04.2021.
1

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње у „Продукт 1”

08.04.2021.
2

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње у МСЕ „Бела 1”

08.04.2021.
3

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње у МСЕ „Озон 4”

08.04.2021.
4

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Елта Кабел д.о.о. Бања Лука

02.04.2021.
5

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Мирослав Ћопић, Бања Лука

02.04.2021.
6

Обавјештење о одржавању 177. редовне сједнице

01.04.2021.
7

Обавјештење о одржавању 176. редовне сједнице

01.04.2021.
8

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за Малу соларну електрану „Продукт 1“

01.04.2021.
9

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „XT Solar 1“ и МСЕ „XT Solar 2“

01.04.2021.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Продукт 1”

12.04.2021.
1

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Бела 1”

12.04.2021.
2

Рјешење о одобрењу дјелимичног права на подстицај за производњу у МСЕ „Озон 4”

12.04.2021.
3

Закључак о одржавању формалне расправе – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука

09.04.2021.
4

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Продукт 1”

08.04.2021.
5

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „XT Solar 2”

08.04.2021.
6

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „XT Solar 1”

08.04.2021.
7

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Бела 1”

08.04.2021.
8

Рјешење о издавању Сертификата за Малу соларну електрану „Озон 4”

08.04.2021.
9

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Елта Кабел д.о.о. Добој

02.04.2021.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021