REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 125. редовне сједнице

18.10.2019.
1

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Котор Варош“

18.10.2019.
2

Обавјештење о рјешавању спора – „UNIQUE BLU“ д.о.о. Бања Лука

15.10.2019.
3

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Црнобрња Милорад, Бања Лука

11.10.2019.
4

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за измјену или допуну дозволе за изградњу – ХЕ „Улог“

11.10.2019.
5

Обавјештење о одржавању 124. редовне сједнице

04.10.2019.
6

Обавјештење о пријему комплетног Захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Демићка“

02.10.2019.
7

Обавјештење о пријему комплетних Захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“ и МСЕ „Тромеђа 2“

02.10.2019.
8

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

02.10.2019.
9

Обавјештење о одржавању 123. сједнице

02.10.2019.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 2“

16.10.2019.
1

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 1“

16.10.2019.
2

Закључак о рјешавању спора – „UNIQUE BLU“ д.о.о. Бања Лука

15.10.2019.
3

Закључак о рјешавању спора – Црнобрња Милорад, Бања Лука

11.10.2019.
4

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Рјешења о измјени и допуни дозволе за изградњу ХЕ „Улог“

11.10.2019.
5

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тркља 2“

11.10.2019.
6

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тркља 1“

11.10.2019.
7

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

09.10.2019.
8

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Демићка“

09.10.2019.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Студена“

09.10.2019.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2019