REERS

Обавјештења

Обавјештење о утврђеном Нацрту Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

26.11.2021.
1

Обавјештење о одржавању 20. редовне сједнице

26.11.2021.
2

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.
3

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Приједор

16.11.2021.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Кршић Слободан, Приједор

16.11.2021.
5

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

15.11.2021.
6

Обавјештење о одржавању 19. редовне сједнице

12.11.2021.
7

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ХТ Solar 2“

11.11.2021.
8

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

11.11.2021.
9

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“ „Мируше 9“ и „Мируше 10“

11.11.2021.
10

Одлуке и закључци

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

26.11.2021.
1

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.
2

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

18.11.2021.
3

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Зелени Јадар“

18.11.2021.
4

Закључак о одбацивању захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Пакленица“

18.11.2021.
5

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Пађени 1“

18.11.2021.
6

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Продукт 2“

18.11.2021.
7

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „XT Solar 2“

18.11.2021.
8

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Тесла 4“

18.11.2021.
9

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

18.11.2021.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021