REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Јурошевић Миладин, Зворник

22.02.2021.
1

Обавјештење о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.
2

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“

19.02.2021.
3

Обавјештење о одржавању 169. редовне сједнице

12.02.2021.
4

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

10.02.2021.
5

Обавјештење о рјешавању спора – „Casamassima“ д.о.о. Бања Лука

04.02.2021.
6

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Тули 1″,“Тули 2“ , „Тули 3“ и „Тули 4“

28.01.2021.
7

Обавјештење о рјешавању спора – Петковић Синиша и Божић Петковић Јелена, Бања Лука

28.01.2021.
8

Обавјештење о рјешавању спора – Никић Слободан, Брчко

28.01.2021.
9

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Бурум“

28.01.2021.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

22.02.2021.
1

Закључак о рјешавању спора – Јурошевић Миладин, Зворник

22.02.2021.
2

Закључак о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.
3

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 10“

19.02.2021.
4

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 9“

19.02.2021.
5

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 8“

19.02.2021.
6

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 7“

19.02.2021.
7

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 6“

19.02.2021.
8

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 5“

19.02.2021.
9

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 4“

19.02.2021.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2021