REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Будисавље 2“

19.10.2020.
1

Обавјештење о одржавању 157. редовне сједнице

16.10.2020.
2

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

12.10.2020.
3

Обавјештење о одржавању 156. редовне сједнице

09.10.2020.
4

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одоборење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „Дијамант 2“ и МСЕ „Дијамант 3“

06.10.2020.
5

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „SECCO 1“, МСЕ „SECCO 2“ и МСЕ „SECCO 3“

06.10.2020.
6

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

06.10.2020.
7

Обавјештење о рјешавању спора – Милијевић Ранко, Костајница

05.10.2020.
8

Обавјештење о рјешавању спора – Чекић Сања, Градишка

05.10.2020.
9

Обавјештење о рјешавању спора – “ZEPTER INTERNATIONAL KD“ д.о.о. Козарска Дубица

02.10.2020.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

16.10.2020.
1

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

15.10.2020.
2

Рјешење о издавању дозволе за изградњу – МХЕ „Медош 1“

15.10.2020.
3

Закључак о рјешавању спора – Милијевић Ранко, Костајница

05.10.2020.
4

Закључак о рјешавању спора – Чекић Сања, Градишка

05.10.2020.
5

Закључак о рјешавању спора – „ZEPTER INTERNATIONAL KD“ д.о.о. Козарска Дубица

02.10.2020.
6

Закључак о рјешавању спора – БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко

02.10.2020.
7

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Касарна 1“

02.10.2020.
8

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Дијамант 3“

02.10.2020.
9

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Дијамант 2“

02.10.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020