REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 161. редовне сједнице

26.11.2020.
1

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Павићевић 3“

25.11.2020.
2

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у ХЕ „Богатићи Нова“

19.11.2020.
3

Обавјештење о рјешавању спора – „Knežević CO“ д.о.о. Бања Лука

19.11.2020.
4

Обавјештење о рјешавању спора – Недимовић Зоран, Бања Лука

19.11.2020.
5

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производним постројењима – МСЕ „ХЕРЦ 1“ и МСЕ „ХЕРЦ 2“

13.11.2020.
6

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Инокс“

13.11.2020.
7

Обавјештење о одржавању 160. редовне сједнице

13.11.2020.
8

Обавјештење о рјешавању спора – Живковић Вера, Бања Лука

12.11.2020.
9

Обавјештење о одржавању 159. редовне сједнице

06.11.2020.
10

Одлуке и закључци

Рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и Мишљење 02/20 Секретаријата Енергетске заједнице – Цертификација Гас Промета

23.11.2020.
1

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

19.11.2020.
2

Рјешење о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

19.11.2020.
3

Закључак о обустављању поступка рјешавања спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

19.11.2020.
4

Закључак о рјешавању спора – „Knežević CO“ д.о.о. Бања Лука

19.11.2020.
5

Закључак о рјешавању спора – Недимовић Зоран, Бања Лука

19.11.2020.
6

Рјешење о издавању сертификата за Малу соларну електрану „Херц 2”

16.11.2020.
7

Рјешење о издавању сертификата за Малу соларну електрану „Херц 1”

16.11.2020.
8

Рјешење о издавању сертификата за Малу соларну електрану „ИНОКС”

16.11.2020.
9

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Будисавље 2“

13.11.2020.
10

Партнери

Контактирајте нас

Copyright © 2020