REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

1.„ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „ETMax 3“
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


2. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „ETMax 4“
Инсталисана снага (kW): 50
Планирана годишња производња(kWh): 60.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


3.„ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Језеро 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


4. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Језеро 2“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


5. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


6. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Језеро 4“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


7. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 5“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


8. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Језеро 6“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


9. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 7“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


10. „ЕТМаx“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Језеро 8“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. децембар 2020. године


11. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње  
Постројење: МСЕ „ХС 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


12. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 2“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


13. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње  
Постројење: МСЕ „ХС 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


14. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње  
Постројење: МСЕ „ХС 4“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


15. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 5“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


16. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње   
Постројење: МСЕ „ХС 6“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


17. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 7“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


18. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „ХС 8“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


19. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХС 9“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


20. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње  
Постројење: МСЕ „ХС 10“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


21. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


22. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Братач 2“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


23. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Братач 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


24. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Братач 4“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


25. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Братач 5“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


26. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Братач 6“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


27. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Братач 7“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


28. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Братач 8“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


29. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Братач 9“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


30. „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука
Постројење: МСЕ „Братач 10“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


31. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња    
Постројење: МСЕ „Луг 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


32. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња  
Постројење: МСЕ „Луг 2“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


33. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња   
Постројење: МСЕ „Луг 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


34. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 4“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


35. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња    
Постројење: МСЕ „Луг 5“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


36. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња 
Постројење: МСЕ „Луг 6“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


37. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 7“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


38. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња   
Постројење: МСЕ „Луг 8“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


39. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња    
Постројење: МСЕ „Луг 9“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


40. „Солари Голијанин“ Гојко Голијанин с.п. из Невесиња
Постројење: МСЕ „Луг 10“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


41. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Геонова 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


42. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Геонова 2“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


43. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука     
Постројење: МСЕ „Геонова 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


44. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука  
Постројење: МСЕ „Геонова 4“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


45. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 5“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


46. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 6“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


47. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Геонова 7“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


48. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 8“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


49. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 9“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


50. „Геонова“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Геонова 10“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 216.014
Датум поднесеног комплетног захтјева: 25. децембар 2020. године


51. „ХЕРЦСОФТ“ д.о.о. Требиње    
Постројење: МСЕ „Херц 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


52. „Мадра“ д.о.о. Челинац  
Постројење: МСЕ „Мадра 3“
Инсталисана снага (kW): 119
Планирана годишња производња(kWh): 165.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


53. „Мадра“ д.о.о. Челинац   
Постројење: МСЕ „Мадра 4“
Инсталисана снага (kW): 119
Планирана годишња производња(kWh): 165.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


54. „Малтекс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ „Малтекс 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године
„Малтекс“ д.о.о. Бања Лука


55. „Малтекс“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МСЕ “ Малтекс 2″
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. годин


56. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Озон 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


57. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука   
Постројење: МСЕ „Озон 2“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


58. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука 
Постројење: МСЕ „Озон 3“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


59. „Етмакс“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге Бања Лука      
Постројење: МСЕ „Озон 4“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


60. „XT Company“ д.о.о. Требиње    
Постројење: МСЕ „ХТ Solar 1“
Инсталисана снага (kW): 147
Планирана годишња производња(kWh): 200.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године


61. „XT Company“ д.о.о. Требиње 
Постројење: МСЕ „ХТ Solar 2“
Инсталисана снага (kW): 117,6
Планирана годишња производња(kWh): 160.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 28. децембар 2020. године

Copyright © 2021