REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

1. „ЕКО-ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука    
Постројење: МСЕ „Будисавље 2“
Инсталисана снага (kW): 44,10
Планирана годишња производња(kWh): 51.200
Датум поднесеног комплетног захтјева: 14. октобар 2020. године


2. „Консалтинг за стратешку околину и енергију“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „SEECO 1“
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 22. октобар 2020. године


3.“Консалтинг за стратешку околину и енергију“ д.о.о. Бања Лука    
Постројење: МСЕ „SEECO 2“
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 22. октобар 2020. године


4. „Консалтинг за стратешку околину и енергију“ д.о.о. Бања Лука   
Постројење: МСЕ „SEECO 3“
Инсталисана снага (kW): 49,725
Планирана годишња производња(kWh): 64.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 22. октобар 2020. године

Copyright © 2020