REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

  1. „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град
    Постројење: Мала хидролектрана “Кућна турбина“
    Инсталисана снага (МW): 0,56
    Планирана годишња производња(GWh): 4,19
    Датум поднесеног комплетног захтјева: 23. јун 2021. године


 

 

Copyright © 2021