REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

1.“Савић“ д.о.о. Билећа
Назив постројења: МСЕ „Мируше 9“
Инсталисана снага: 148,2 kW
Планирана годишња производња:207.480 kWh


2.“Сол Нова“ д.о.о. Требиње
Назив постројења: МСЕ „Мируше 10“
Инсталисана снага: 148,2 kW
Планирана годишња производња: 207.480 kWh


3.“Energreen“ д.о.о. Вишеград 
Назив постројења: МХЕ „Јабланица“
Инсталисана снага: 950 kW
Планирана годишња производња: 4.200.000 kWh

 

 

 

Copyright © 2024