REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

 

1.Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „ЕТМах“ Бања Лука
Назив постројења: МСЕ „Луг 9“
Инсталисана снага: 148,2 kW
Планирана годишња производња:207.480 kWh


2.Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „ЕТМах“ Бања Лука
Назив постројења: МСЕ „Мируше 8“
Инсталисана снага: 148,2 kW
Планирана годишња производња:207.480 kWh


3.Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „ЕТМах“ Бања Лука
Назив постројења: МСЕ „ЕТМах 3“
Инсталисана снага: 49,4 kW
Планирана годишња производња:60.000 kWh


4.Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге „ЕТМах“ Бања Лука
Назив постројења: МСЕ „ЕТМах 4“
Инсталисана снага: 49,4 kW
Планирана годишња производња:60.000 kWh

 

 

 

Copyright © 2022