REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

 


 

 

 

 

1. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Тромеђа 1“
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 60.000


2. „Тромеђа СББ“ д.о.о. Челинац
Постројење: МСЕ „Тромеђа 2“
Инсталисана снага (МW): 49,5
Планирана годишња производња (GWh): 60.0002.


3.“ENERGO COMPANY“ д.о.о. Бања Лука
Постројење: МХЕ „Котор Варош“
Инсталисана снага (МW): 1,815
Планирана годишња производња (GWh): 7,81

Copyright © 2019