REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

1.„Building“ д.о.о. Требиње
Постројење: МСЕ „Сунце 1“
Инсталисана снага (kW): 249,7
Планирана годишња производња(kWh): 289.960
Датум поднесеног комплетног захтјева: 5. децембар 2019. године


2. „Сан Франциско“ д.о.о. Билећа
Постројење: МСЕ „Билећанка 1“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 5. децембар 2019. године


3. „Сан Франциско“ д.о.о. Билећа
 Постројење: МСЕ „Билећанка 2“
Инсталисана снага (kW): 49,5
Планирана годишња производња(kWh): 65.000
Датум поднесеног комплетног захтјева: 5. децембар 2019. године

Copyright © 2019