REERS

Право на подстицај – поднесени захтјеви

 1. „XT Company“ д.о.о. Требиње
  Постројење: МСЕ „ХТ Solar 1“
  Инсталисана снага (МW): 0,147
  Планирана годишња производња(GWh): 0,20
  Датум поднесеног комплетног захтјева: 22.08.2021.


 2. „XT Company“ д.о.о. Требиње
  Постројење: МСЕ „ХТ Solar 2“
  Инсталисана снага (МW): 0,118
  Планирана годишња производња(GWh): 0,17
  Датум поднесеног комплетног захтјева: 22.08.2021


 

 1. „ENERGY BUILDING“ д.о.о. Tребиње
  Постројење: МСЕ „Тули 1“
  Инсталисана снага (МW): 0,147
  Планирана годишња производња(GWh): 0,20
  Датум поднесеног комплетног захтјева: 22.08.2021.


 2. „ENERGY BUILDING“ д.о.о. Tребиње
  Постројење: МСЕ „Тули 2“
  Инсталисана снага (МW): 0,147
  Планирана годишња производња(GWh): 0,20
  Датум поднесеног комплетног захтјева: 22.08.2021.


 3. „ENERGY BUILDING“ д.о.о. Tребиње
  Постројење: МСЕ „Тули 3“
  Инсталисана снага (МW): 0,147
  Планирана годишња производња(GWh): 0,20
  Датум поднесеног комплетног захтјева: 22.08.2021.


 4. „ENERGY BUILDING“ д.о.о. Tребиње
  Постројење: МСЕ „Тули 4“
  Инсталисана снага (МW): 0,147
  Планирана годишња производња(GWh): 0,20
  Датум поднесеног комплетног захтјева: 22.08.2021.


Copyright © 2021