REERS

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

14.02.2022.

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ, број 39/14) и Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 66/16).

Ознака набавке из ЈРЈН: 79713000-5, чуварске службе

Процијењена вриједност набавке: 2.000 КМ без ПДВ-а

на годишњем нивоу

Позив за достављање почетних понуда (pdf)

Позив за достављање почетних понуда (docx)

Потврда о преузимању документације са интернет странице РЕРС-а

Одлука о додјели уговора, број 01-118-25/22/И-20-36

 

Copyright © 2024