REERS

Јавне набавке

Набавка путничког моторног возила

03.12.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

15.11.2021.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

08.11.2021.

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

16.09.2021.

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

08.03.2021.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2021. године

25.02.2021.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству за 2021. годину

25.02.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

09.11.2020.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

04.11.2020.

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

10.08.2020.

Набавка услуге објављивања разних писмена у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

16.07.2020.

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

17.02.2020.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству

30.01.2020.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2019. године

30.01.2020.

Набавка електричне енергије

29.11.2019.

Набавка услуга осигурања запослених, опреме, службених возила и пословне зграде Регулаторне комисије

20.11.2019.

Набавка рачунарске опреме путем конкурентског захтјева

22.10.2019.

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

02.09.2019.
Copyright © 2024