REERS

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

09.11.2020.

Конкурентски захтјев за достављање понуда поводом јавне набавке роба –набавка и испорука електричне енергије – снабдијевање по принципу нето мјерења за потребе Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 09310000-5 (електрична енергија)

Обавјештење број 837-7-1-135-3-6/20 објављено 9. новембра 2020. у 12.21 час на Порталу јавних набавки БиХ

Одлука о додјели уговора број 01-418-14/20/И-141-108

Copyright © 2024