REERS

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

02.09.2019.

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем Регулаторне комисије путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења.

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 72267100-0

Одлука о додјели уговора број 01-317-13/19/И-112-117 од 14.11.2019. понуђачу „М&I Systems“ д.о.о. Бања Лука

 

Copyright © 2024