REERS

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

04.11.2020.

Конкурентски захтјев за набавку услуге осигурања:

  • ЛОТ – 1 Колективно осигурање радника Регулаторне комисије за 2021. годину;
  • ЛОТ – 2 Осигурање опреме Регулаторне комисије за 2021. годину;
  • ЛОТ-3 Комбиновано осигурање путничких моторних возила Регулаторне комисије за 2021. годину;
  • ЛОТ 4 – Осигурање пословне зграде за 2021. годину

Обавјештење о набавци је објављено 28. октобра 2020. на Порталу јавних набавки БиХ под бројем 837-7-2-133-3-5/20.
Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66512100-3 (услуге осигурања од несрећа), 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66515200-5 (услуге осигурања имовине), 66514110-0 (услуге осигурања моторних возила)

Одлука о додјели уговора за Колективно осигурање радника Регулаторне комисије за 2021. годину, број: 01-417-36/20/И-141-104 

Одлука о додјели уговора за осигурање опреме Регулаторне комисије за 2021. годину, број: 01-417-37/20/И-141-105

Одлука о додјели уговора за комбиновано осигурање путничких моторних возила Регулаторне комисије за 2021. годину, број: 01-417-38/20/И-141-106

Одлука о додјели уговора за осигурање пословне зграде за 2021. годину, број: 01-417-39/20/И-141-107

Copyright © 2024