REERS

Набавка путничког моторног возила

03.12.2021.

Конкурентски захтјев за набавку путничког моторног возила

Обавјештење о јавној набавци је објављено на Порталу јавних набавки 3. децембра 2021. у 10:17 часова под бројем 837-7-1-149-3-6/21

Обавјештење о набавци број 837-7-1-149-3-6/21

Ознака из јединственог регистра јавних набавки: 34111200-0 (лимузина)

Одлука о додјели уговора, број 01-635-13/21/И-14-142

Copyright © 2024