REERS

Набавка услуга осигурања запослених, опреме, службених возила и пословне зграде Регулаторне комисије

20.11.2019.

Набавка услуга осигурања запослених, опреме, службених возила и пословне зграде Регулаторне комисије

Обавјештење о јавној набавци број 837-8-2-149-3-4/19

објављено на Порталу јавних набавки 19.11.2019. у 11:51 часова.

Додјела уговора

Одлука о додјели уговора за колективно осигурање радника, број 01-403-35/19/И-115-137 од 17.12.2019.

Одлука о додјели уговора за осигурање опреме, број 01-403-36/19/И-115-138  од 17.12.2019.

Одлука о додјели уговора за осигурање службених возила, број 01-403-37/19/И-115-139 од 17.12.2019.

Одлука о додјели уговора за осигурање пословне зграде, број 01-403-38/19/И-115-140 од 17.12.2019.

Copyright © 2024