REERS

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

08.11.2021.

Конкурентски захтјев за набавку услуге осигурања:

  • ЛОТ  1 – Колективно осигурање радника Регулаторне комисије за 2022. годину;
  • ЛОТ 2 – Осигурање опреме Регулаторне комисије за 2022. годину;
  • ЛОТ 3 – Комбиновано осигурање путничких моторних возила Регулаторне комисије за 2022. годину;
  • ЛОТ 4 – Осигурање пословне зграде за 2022. годину

Обавјештење о набавци  је 3. новембра 2021. године објављено на Порталу јавних набавки БиХ под бројем 837-7-2-137-3-4/21

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66512100-3 (услуге осигурања од несрећа), 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66515200-5 (услуге осигурања имовине), 66514110-0 (услуге осигурања моторних возила)

Одлука о додјели уговора за набавку услуге осигурања радника Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину

Одлука о додјели уговора за набавку услуге осигурања опреме Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину

Одлука о додјели уговора за набавку услуге осигурања службених моторних возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину

Одлука о додјели уговора за набавку услуге осигурања пословне зграде Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину

Copyright © 2024