REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству за 2021. годину

25.02.2021.

Број и датум обавјештења: 01-42-2/21 од 27.01.2021.

Позив за достављање понуда за хотелски смјештај током 2021. године

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
55110000-4

 

Copyright © 2024