REERS

Набавка електричне енергије

29.11.2019.

Набавка електричне енергије за потребе Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

Обавјештење о јавној набавци број 837-7-1-150-3-5/19

Објављено на Порталу јавних набавки 29.11.2019. у 16:00 часова.

Додјела уговора

Одлука број 01-425-11/18/И-115-141 од 15.12.2019.

 

Copyright © 2024