REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2021. године

25.02.2021.

Број и датум обавјештења: 01-38-2/21 од 27.01.2021.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима и слично за 2021. годину

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
80530000-8

Copyright © 2024