REERS

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

10.08.2020.

Јавна набавка услуге одржавања апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 72267100-0

Тендерски документ (Позив за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку за набавку услуга – услуга одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем Регулаторне комисије)

Одлука о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга – одржавање системског и апликативног софтвера за eDMS систем Регулаторне комисије путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци

Copyright © 2024