REERS

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

17.02.2020.

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ, број 39/14) и Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ, број 66/16).

Позив за достављање понуда

Позив за достављање понуда (.docx file)

Одлука о додјели уговора за набавку услуге превентивног физичког обезбјеђења пословне зграде

Copyright © 2024