REERS

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

16.09.2021.

Јавна набавка услуге одржавања апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 72267100-0

Тендерски документ (Позив за достављање захтјевa за учешће у преговарачком поступку за набавку услуга – одржавање системског и апликативног софтвера за eDMS систем Регулаторне комисије), pdf

Тендерски документ (Позив за достављање захтјевa за учешће у преговарачком поступку за набавку услуга – одржавање системског и апликативног софтвера за eDMS систем Регулаторне комисије), docx

Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања електронског система за управљање документацијом

Copyright © 2024