REERS

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству

30.01.2020.

Број и датум обавјештења:
Позив бр. 01-35-2/20 од 23.01.2020.

Врста поступка:
Процедура јавне набавке у складу са Правилником о набавци услуга из Анекса 2 дио Б ЗЈН

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки:
55110000-4

Copyright © 2024