REERS

Набавка услуге објављивања разних писмена у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

16.07.2020.

Кoнкурeнтски зaхтjeв зa дoстaвљaњe пoнудa зa набавку услуге објављивања разних писмена (обавјештења и сл.) у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске (црнo-биjeлa штaмпa)

Обавјештење на Порталу јавних набавки број: 837-7-2-90-3-2/20

Исправка обавјештења на Порталу јавних набавки број: 837-7-2-90-8-3/20

Одлука о  додјели уговора за набавку услуге објављивања разних писмена (обавјештења и сл.) у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

Copyright © 2024