REERS

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

15.11.2021.

Конкурентски захтјев за достављање понуда поводом јавне набавке роба –набавка и испорука електричне енергије – снабдијевање по принципу нето мјерења за потребе Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 09310000-5 (електрична енергија)

Обавјештење број 837-7-1-148-3-5/21 објављено 15.11.2021. у 11:46 h на Порталу јавних набавки БиХ

Одлука о додјели уговора за набавку и испоруку електричне енергије

Copyright © 2024