REERS

Pregled obavještenja o javnim nabavkama koje su u toku

Dobavljači koji žele da na bilo koji način učestvuju u postupcima javne nabavke (traženje pojašnjenja tenderskog dokumenta, dostavljanje ponude i sl.), su obavezni da o preuzimanju tenderske dokumentacija obavijeste naručioca.

Obrazac obavještenja o preuzimanju možete preuzeti ovdje.

Ukoliko je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki BiH, pravo učešća u predmetnom postupku javne nabavke (traženje pojašnjenja tenderskog dokumenta, dostavljanje ponude i sl.) će imati samo ponuđači koji su registrovani da su preuzeli tendersku dokumentaciju sa Portala.


PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNIH SPORAZUMA

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Javne nabavke

Nabavka usluge preventivnog fizičkog obezbjeđenja poslovne zgrade Regulatorne komisije

17.02.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

30.01.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminarima, savjetovanjima, simpozijima, kongresima i stručnim obukama do isteka 2019. godine

30.01.2020.

Nabavka električne energije

29.11.2019.

Nabavka usluga osiguranja zaposlenih, opreme, službenih vozila i poslovne zgrade Regulatorne komisije

20.11.2019.

Nabavka računarske opreme putem konkurentskog zahtjeva

22.10.2019.

Nabavka usluge održavanja sistemskog i aplikativnog softvera za eDMS (eOffice) sistem RERS-a pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja

02.09.2019.
Copyright © 2020