REERS

План набавки за 2024. годину

Јавне набавке

Набавка услуге објављивања разних писмена у дневним новинама доступним на цијелој територији Републике Српске

16.07.2020.

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

17.02.2020.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству

30.01.2020.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2019. године

30.01.2020.

Набавка електричне енергије

29.11.2019.

Набавка услуга осигурања запослених, опреме, службених возила и пословне зграде Регулаторне комисије

20.11.2019.

Набавка рачунарске опреме путем конкурентског захтјева

22.10.2019.

Набавка услуге одржавања системског и апликативног софтвера за eDMS (eOffice) систем РЕРС-а преговарачким поступком без објављивања обавјештења

02.09.2019.
Copyright © 2024