REERS

План набавки за 2024. годину

Јавне набавке

Набавка путничког моторног возила

03.12.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

15.11.2021.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

08.11.2021.

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

16.09.2021.

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

08.03.2021.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2021. године

25.02.2021.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству за 2021. годину

25.02.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

09.11.2020.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

04.11.2020.

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

10.08.2020.
Copyright © 2024